สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกร หลังเก็บเกี่ยวงดทำนา

21 เม.ย. 2562 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว | จำนวนผู้ชม 47 ครั้ง

วันที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายปัญญา กัลปสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว สั่งการให้นายนิพนธ์ ดวงดารา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูแล้งปี 2562 พร้อมได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้เกษตรกรในพื้นที่รับทราบว่า หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว งดปลูกข้าวต่อเนื่อง ท้องที่ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์จากการตรวจสอบพบว่าเกษตรกรได้เริ่มทำการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูแล้งปี 2562 นี้อย่างต่อเนื่อง และเกษตรกรเข้าใจในการประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ท่าบัว ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้เกษตรกรระดับหนึ่งชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ