สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงสร้างหน่วยงาน

นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3

นายเทพพงษ์ ตรีเนตร

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3
นายไพฑูรย์ ศรีมุก
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3
ส่วน/ฝ่าย
นายฉัตรชัย ทองปอนด์
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม

นายฉัตรชัย ทองปอนด์

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
นายชลเทพ ทาตรี
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

นายชลเทพ ทาตรี

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
นายทวีสิทธิ์ เลิศสินไทย
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

นายทวีสิทธิ์ เลิศสินไทย

ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
นายอดุลย์ จุมพิศ
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล

นายอดุลย์ จุมพิศ

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นางบังอร จันทรโณทัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางบังอร จันทรโณทัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โครการชลประทานจังหวัด
นายสมหวัง ปานสุขสาร
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์

นายสมหวัง ปานสุขสาร

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์
นายชำนาญ ชูเที่ยง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก

นายชำนาญ ชูเที่ยง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก
อภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร

อภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร
นายวิศาล วสุนธาราพร
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์

นายวิศาล วสุนธาราพร

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์
โครการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการก่อสร้าง
นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก

นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร

นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร
นายมงคล สุภากาย
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล

นายมงคล สุภากาย

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
นายวรวุฒิ เนียมน้อย
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน

นายวรวุฒิ เนียมน้อย

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน
นายฤทธิคุณ เหมือนรักษา
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี

นายฤทธิคุณ เหมือนรักษา

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี
นายปัญญา กัลปสุข
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว

นายปัญญา กัลปสุข

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว
นายโสภิญญา เกิดสกุล
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน

นายโสภิญญา เกิดสกุล

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน
นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 3

นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม

ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 3
ผส.ชป.3
นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
ผู้บริหาร
 • นายไพฑูรย์ ศรีมุก
  ผชช.ชป.3
 • นายฉัตรชัย ทองปอนด์
  ผวศ.ชป.3
 • นายชลเทพ ทาตรี
  ผจบ.ชป.3
 • นายทวีสิทธิ์ เลิศสินไทย
  ผผง.ชป.3
 • นายอดุลย์ จุมพิศ
  ผคก.ชป.3
 • นางบังอร จันทรโณทัย
  ฝบท.ชป.3
 • นายสมหวัง ปานสุขสาร
  ผคป.อุตรดิตถ์
 • นายชำนาญ ชูเที่ยง
  ผคป.พิษณุโลก
 • อภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์
  ผคป.พิจิตร
 • นายวิศาล วสุนธาราพร
  ผคป.นครสวรรค์
 • นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์
  ผคบ.ผาจุก
 • นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
  ผคบ.นเรศวร
 • นายมงคล สุภากาย
  ผคบ.พลายชุมพล
 • นายวรวุฒิ เนียมน้อย
  ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน
 • นายฤทธิคุณ เหมือนรักษา
  ผคบ.ดงเศรษฐี
 • นายปัญญา กัลปสุข
  ผคบ.ท่าบัว
 • นายโสภิญญา เกิดสกุล
  ผคบ.ยมน่าน
 • นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
  ผคส.3

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 163
เดือนนี้ 4,968
เดือนที่แล้ว 8,846
ปีนี้ 84,916
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ