สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

โครงสร้างหน่วยงาน

นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3

นายเทพพงษ์ ตรีเนตร

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3
ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3
ส่วน/ฝ่าย
นายฉัตรชัย ทองปอนด์
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม

นายฉัตรชัย ทองปอนด์

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
นายชลเทพ ทาตรี
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

นายชลเทพ ทาตรี

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
นายไพฑูรย์ ศรีมุก
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

นายไพฑูรย์ ศรีมุก

ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
นาย เกษตร เล็กมณี
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล

นาย เกษตร เล็กมณี

ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
นางบังอร จันทรโณทัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางบังอร จันทรโณทัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โครการชลประทานจังหวัด
นายสมหวัง ปานสุขสาร
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์

นายสมหวัง ปานสุขสาร

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์
นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก

นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก
นายทินกร รัตนพัวพันธ์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร

นายทินกร รัตนพัวพันธ์

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร
นายวิศาล วสุนธาราพร
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์

นายวิศาล วสุนธาราพร

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์
โครการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการก่อสร้าง
นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร

นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร
นายเฉลิมศักดิ์ ทักษาดิพงษ์
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน

นายเฉลิมศักดิ์ ทักษาดิพงษ์

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน
นายมงคล สุภากาย
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล

นายมงคล สุภากาย

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
นายวีระพงษ์ แต่งเนตร
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี

นายวีระพงษ์ แต่งเนตร

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี
นายปัญญา กัลปสุข
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว

นายปัญญา กัลปสุข

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว
นายชำนาญ ชูเที่ยง
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน

นายชำนาญ ชูเที่ยง

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน
นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 3

นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม

ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 3
ผส.ชป.3
นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
ผู้บริหาร
 • ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย
  ผชช.ชป.3
 • นายฉัตรชัย ทองปอนด์
  ผวศ.ชป.3
 • นายชลเทพ ทาตรี
  ผจบ.ชป.3
 • นายไพฑูรย์ ศรีมุก
  ผผง.ชป.3
 • นาย เกษตร เล็กมณี
  ผคก.ชป.3
 • นางบังอร จันทรโณทัย
  ฝบท.ชป.3
 • นายสมหวัง ปานสุขสาร
  ผคป.อุตรดิตถ์
 • นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ
  ผคป.พิษณุโลก
 • นายทินกร รัตนพัวพันธ์
  ผคป.พิจิตร
 • นายวิศาล วสุนธาราพร
  ผคป.นครสวรรค์
 • นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
  ผคบ.นเรศวร
 • นายเฉลิมศักดิ์ ทักษาดิพงษ์
  ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน
 • นายมงคล สุภากาย
  ผคบ.พลายชุมพล
 • นายวีระพงษ์ แต่งเนตร
  ผคบ.ดงเศรษฐี
 • นายปัญญา กัลปสุข
  ผคบ.ท่าบัว
 • นายชำนาญ ชูเที่ยง
  ผคบ.ยมน่าน
 • นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
  ผคส.3

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 242
เดือนนี้ 4,828
เดือนที่แล้ว 7,957
ปีนี้ 69,229
ปีก่อน 33,319
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ