สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3


ประกวดราคา/สอบราคา/จ้างเหมา

ค้นหาข้อมูล  
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุก่อสร้าง เลขที่ E นว.ปมซ.03/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 3 ก.ค. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องจักรกลงานดินพร้อมพนักงานขับรถ เลขที่ นว.สช.01/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 30 มิ.ย. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อแพเหล็กตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนย้ายพร้อมติดตั้ง เลขที่ นว.สซ.26/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 30 มิ.ย. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อเบ็ดเล็ด วัสดุก่อสร้าง เลขที่ น.สซ.02/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 18 มิ.ย. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อ วัสดุก่อสร้าง เลขที่ E นว.ปมซ.02/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 22 พ.ค. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อ วัสดุก่อสร้าง เลขที่ E นว.ปมซ.01/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 22 พ.ค. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเช่ารถและเครื่องจักรงานดิน พร้อมพนักงานขับรถ เลขที่ E นว.ปมช.02/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 22 พ.ค. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเช่ารถและเครื่องจักรงานดิน พร้อมพนักงานขับรถ เลขที่ E นว.ปมช.01/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 22 พ.ค. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศสอบราคาซื้อ สอบราคาเช่า
ประเภท : ประกวดราคา | 29 เม.ย. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท : ประกวดราคา | 22 เม.ย. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อเบ็ดเล็ด วัสดุก่อสร้าง เลขที่ นว.สซ.25/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 27 ก.พ. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อเบ็ดเล็ด วัสดุก่อสร้าง เลขที่ นว.สซ.24/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 27 ก.พ. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อเบ็ดเล็ด วัสดุก่อสร้าง เลขที่ นว.สซ.23/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 27 ก.พ. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูป เลขที่ นว.สซ.22/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 3 ก.พ. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างแก้มลิงสระเก็บน้ำวังหินเพลิง(กิจกรรมขุดลอกพร้อมรับซื้อมูลดิน) เลขที่ E นว.ปมจ.08/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 14 ม.ค. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนทดแทนน้ำท่วมช่วงที่ 6 โครงการอ่างฯคลองโพธิ์ เลขที่ นว.สซ.04/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 7 ม.ค. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนทดแทนน้ำท่วมช่วงที่ 3 โครงการอ่างฯคลองโพธิ์ เลขที่ นว.สซ.03/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 7 ม.ค. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังด้านท้าย โครงการอ่างฯคลองโพธิ์ เลขที่ นว.สซ.02/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 7 ม.ค. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC ช่วงที่ 1 ฝั่งซ้าย กม.1+700 - กม.1+750 โครงการคลองกระถิน เลขที่ นว.สซ.01/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 7 ม.ค. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ เลขที่ นว.สซ.20/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 4 ธ.ค. 2557 | สำนักชลประทานที่ 3

ผส.ชป.3
นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
ผู้บริหาร
 • นายไพฑูรย์ ศรีมุก
  ผชช.ชป.3
 • นายฉัตรชัย ทองปอนด์
  ผวศ.ชป.3
 • นายชลเทพ ทาตรี
  ผจบ.ชป.3
 • นายทวีสิทธิ์ เลิศสินไทย
  ผผง.ชป.3
 • นายอดุลย์ จุมพิศ
  ผคก.ชป.3
 • นางบังอร จันทรโณทัย
  ฝบท.ชป.3
 • นายสมหวัง ปานสุขสาร
  ผคป.อุตรดิตถ์
 • นายชำนาญ ชูเที่ยง
  ผคป.พิษณุโลก
 • อภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์
  ผคป.พิจิตร
 • นายวิศาล วสุนธาราพร
  ผคป.นครสวรรค์
 • นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์
  ผคบ.ผาจุก
 • นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
  ผคบ.นเรศวร
 • นายมงคล สุภากาย
  ผคบ.พลายชุมพล
 • นายวรวุฒิ เนียมน้อย
  ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน
 • นายฤทธิคุณ เหมือนรักษา
  ผคบ.ดงเศรษฐี
 • นายปัญญา กัลปสุข
  ผคบ.ท่าบัว
 • นายโสภิญญา เกิดสกุล
  ผคบ.ยมน่าน
 • นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
  ผคส.3

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 80
เดือนนี้ 6,704
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 77,806
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ