สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3


ประกวดราคา/สอบราคา/จ้างเหมา

ค้นหาข้อมูล  
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุก่อสร้าง เลขที่ E นว.ปมซ.03/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 3 ก.ค. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องจักรกลงานดินพร้อมพนักงานขับรถ เลขที่ นว.สช.01/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 30 มิ.ย. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อแพเหล็กตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนย้ายพร้อมติดตั้ง เลขที่ นว.สซ.26/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 30 มิ.ย. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อเบ็ดเล็ด วัสดุก่อสร้าง เลขที่ น.สซ.02/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 18 มิ.ย. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อ วัสดุก่อสร้าง เลขที่ E นว.ปมซ.02/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 22 พ.ค. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อ วัสดุก่อสร้าง เลขที่ E นว.ปมซ.01/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 22 พ.ค. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเช่ารถและเครื่องจักรงานดิน พร้อมพนักงานขับรถ เลขที่ E นว.ปมช.02/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 22 พ.ค. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเช่ารถและเครื่องจักรงานดิน พร้อมพนักงานขับรถ เลขที่ E นว.ปมช.01/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 22 พ.ค. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศสอบราคาซื้อ สอบราคาเช่า
ประเภท : ประกวดราคา | 29 เม.ย. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท : ประกวดราคา | 22 เม.ย. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อเบ็ดเล็ด วัสดุก่อสร้าง เลขที่ นว.สซ.25/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 27 ก.พ. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อเบ็ดเล็ด วัสดุก่อสร้าง เลขที่ นว.สซ.24/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 27 ก.พ. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อเบ็ดเล็ด วัสดุก่อสร้าง เลขที่ นว.สซ.23/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 27 ก.พ. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูป เลขที่ นว.สซ.22/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 3 ก.พ. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างแก้มลิงสระเก็บน้ำวังหินเพลิง(กิจกรรมขุดลอกพร้อมรับซื้อมูลดิน) เลขที่ E นว.ปมจ.08/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 14 ม.ค. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนทดแทนน้ำท่วมช่วงที่ 6 โครงการอ่างฯคลองโพธิ์ เลขที่ นว.สซ.04/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 7 ม.ค. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนทดแทนน้ำท่วมช่วงที่ 3 โครงการอ่างฯคลองโพธิ์ เลขที่ นว.สซ.03/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 7 ม.ค. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังด้านท้าย โครงการอ่างฯคลองโพธิ์ เลขที่ นว.สซ.02/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 7 ม.ค. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC ช่วงที่ 1 ฝั่งซ้าย กม.1+700 - กม.1+750 โครงการคลองกระถิน เลขที่ นว.สซ.01/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 7 ม.ค. 2558 | สำนักชลประทานที่ 3
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่างๆ เลขที่ นว.สซ.20/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 4 ธ.ค. 2557 | สำนักชลประทานที่ 3

ผส.ชป.3
นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
ผู้บริหาร
 • ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย
  ผชช.ชป.3
 • - -
  ผวศ.ชป.3
 • นายชลเทพ ทาตรี
  ผจบ.ชป.3
 • นายโสภิญญา เกิดสกุล
  ผผง.ชป.3
 • นายวิสันติ ขวัญคุ้ม
  ผคก.ชป.3
 • นางบังอร จันทรโณทัย
  ฝบท.ชป.3
 • นายสมหวัง ปานสุขสาร
  ผคป.อุตรดิตถ์
 • นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ
  ผคป.พิษณุโลก
 • นายทินกร รัตนพัวพันธ์
  ผคป.พิจิตร
 • นายวิศาล วสุนธาราพร
  ผคป.นครสวรรค์
 • นายสุรพล อจละนันท์
  ผคบ.นเรศวร
 • นายเฉลิมศักดิ์ ทักษาดิพงษ์
  ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน
 • นายมงคล สุภากาย
  ผคบ.พลายชุมพล
 • นายวีระพงษ์ แต่งเนตร
  ผคบ.ดงเศรษฐี
 • นายปัญญา กัลปสุข
  ผคบ.ท่าบัว
 • นายชำนาญ ชูเที่ยง
  ผคบ.ยมน่าน
 • นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
  ผคส.3

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 36
เดือนนี้ 6,918
เดือนที่แล้ว 8,907
ปีนี้ 29,932
ปีก่อน 33,319
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ