สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3

สำนักงานชลประทานที่ 3


Irrigation Office 3
สำนักงานชลประทานที่ 3


Download


Download โลโก้ 144 ปี


คำสั่งที่ 14/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฎิบัติงาน(Work Manual) สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติการความรู้2561
แผนการจัดทำคู่มือ 2560-62(20-4-61)
แนวทางคู่มือ ปี2561
JOB Description RIO3
เอกสารประกอบการบรรยาย สชป.3_29-30พ.ย.60
ประกาศรับสมัครและคำสั่งมอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
ว.337 (หลักเกณฑ์และแนวทางในการเปลี่ยนตำแหน่ง)

คัตเอาต์ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     
  คัตเอาท์วันแม่ 12 สิงหาคม 2559  
    มหาราชินี คู่พระบารมี จักรีนฤบดินทร์ (.tif)  
    มหาราชินี คู่พระบารมี จักรีนฤบดินทร์ (.jpg)  
 

ภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ สำหรับติดซุ้ม

โปสเตอร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

คัตเอาท์วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมงกุฎราชกุมารี

คู่มือฝายชะลอน้ำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

 

โปสเตอร์ เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม

ป้ายประชาสัมพันธ์งานชลประทานโลกครั้งที่ 2

  โลโก้ 114 ปี โปสเตอร์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
  โปสเตอร์วันแม่แห่งชาติ โปสเตอร์ 113 ปี
  โปสเตอร์งาน 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธรฯ โลโก้ 113 ปี
  ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โปสเตอร์เปียกสลับแห้งแกล้งข้าว
  ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน โปสเตอร์งานนิทรรศการร.7
  รางวัลแห่งความภูมิใจ โครงสร้างกรมชลประทาน
     

เอกสารคู่มือโปรแกรม NOD32 Antivirus - คู่มือการติดตั้งโปรแกรม NOD32 Antivirus >> ดาวน์โหลด!!!
ไฟล์โปรแกรม NOD32 Antivirus สำหรับ Windows 2000/XP/2003/Vista/7/2008 (32bit)
- NOD32 Version 4 (แนะนำใช้สำหรับเครื่องที่มี Ram ขนาด 512 MB ขึ้นไป)
- NOD32 Version 3 (แนะนำใช้สำหรับเครื่องที่มี Ram ขนาด ต่ำกว่า 512 MB)
ไฟล์โปรแกรม NOD32 Antivirus สำหรับ Windows 2000/XP/2003/Vista/7/2008 (64bit)
- NOD32 Version 4 (แนะนำใช้สำหรับเครื่องที่มี Ram ขนาด 512 MB ขึ้นไป)
- NOD32 Version 3 (แนะนำใช้สำหรับเครื่องที่มี Ram ขนาด ต่ำกว่า 512 MB)
** ข้อแนะนำสำหรับการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET NOD32 **
- โปรแกรม ESET NOD32 Antivirus Client นี้เป็นเมนูภาษาอังกฤษ
- โปรแกรมนี้สามารถติดตั้งได้กับระบบปฏิบัติการ Windows 2000/XP/2003/Vista/7/2008 เท่านั้น
- เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วสามารถ Update ได้เลย โดยไม่ต้องปรับค่าใดๆ เพิ่มอีก
- โปรมแกรมนี้ได้ตั้งค่าให้ทำงานสำหรับเครื่องที่อยู่ในเครือข่ายกรมชลประทานส่วนกลาง และระบบ VPN เท่านั้น(หากเจ้าหน้าที่ของกรมที่ใช้เครือข่าย ADSL True, TOT, หรือ 3BB ต้องการใช้งาน ให้ทำบันทึกข้อความถึง ศูนย์สารสนเทศ )
- หากนำเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมนี้ไปใช้งานภายนอกเครือข่ายกรมฯ จะไม่สามารถ Update ฐานข้อมูลป้องกันไวรัสได้
- โปรแกรมนี้ได้ทำการกำหนดเวลาให้ Update ฐานข้อมูลป้องกันไวรัสทุกครั้งที่เปิดเครื่อง และหลังจากเปิดเครื่องแล้วทุกๆ 3 ชั่วโมง
- โปรแกรมนี้ได้กำหนดให้มีการสแกนไวรัสแบบ Full (สแกนทุก Drive) ในทุกๆ วันพุธ เวลา 10.00 น. ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องทำงานช้าลงได้
ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการสแกนได้
จัดทำโดย : ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน
* มีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งาน Tel. 2468, 2952, 087-6609540 (บอย)*


> เรียกใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย Internet
(เพิ่มแบบฟอร์มบันทึกข้อความ,ครุฑ,แบบฟอร์มเปล่าสำหรับใช้กับ micorsoft word,excel โดยกำหนด font เป็น TH Sarabun PSK และเมนูแปลงเลขอารบิคเป็นไทยอัตโนมัติ)

> E-Form For Microsoft Office XP,2003,2007
(เพิ่มแบบฟอร์มบันทึกข้อความ,ครุฑ,แบบฟอร์มเปล่าสำหรับใช้กับ micorsoft word,excel โดยกำหนด font เป็น TH Sarabun PSK และเมนูแปลงเลขอารบิคเป็นไทยอัตโนมัตเพิ่มแม่แบบ ครุฑและบันทึกข้อควาาม )

> แก้ปัญหาฟอนต์ TH SarabanPSK
แสดงผลที่หน้าจอเป็นตัวอักษรจางไม่ชัดเจน

> ดาวโหลดฟอนต์ TH SarabanPSK

> วิธีการติดตั้งฟอนต์ TH SarabunPSK

> วิธีการติดตั้งระบบ E-Form

> คู่มือการใช้งานระบบ E-Form

ผส.ชป.3
นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
ผู้บริหาร
 • นายไพฑูรย์ ศรีมุก
  ผชช.ชป.3
 • นายฉัตรชัย ทองปอนด์
  ผวศ.ชป.3
 • นายชลเทพ ทาตรี
  ผจบ.ชป.3
 • นายทวีสิทธิ์ เลิศสินไทย
  ผผง.ชป.3
 • นายอดุลย์ จุมพิศ
  ผคก.ชป.3
 • นางบังอร จันทรโณทัย
  ฝบท.ชป.3
 • นายสมหวัง ปานสุขสาร
  ผคป.อุตรดิตถ์
 • นายชำนาญ ชูเที่ยง
  ผคป.พิษณุโลก
 • อภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์
  ผคป.พิจิตร
 • นายวิศาล วสุนธาราพร
  ผคป.นครสวรรค์
 • นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์
  ผคบ.ผาจุก
 • นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
  ผคบ.นเรศวร
 • นายมงคล สุภากาย
  ผคบ.พลายชุมพล
 • นายวรวุฒิ เนียมน้อย
  ผคบ.แควน้อยบำรุงแดน
 • นายฤทธิคุณ เหมือนรักษา
  ผคบ.ดงเศรษฐี
 • นายปัญญา กัลปสุข
  ผคบ.ท่าบัว
 • นายโสภิญญา เกิดสกุล
  ผคบ.ยมน่าน
 • นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
  ผคส.3

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 56
เดือนนี้ 6,884
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 77,986
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ