โครงการชลประทานพิษณุโลก
rid3

โครงการชลประทานพิษณุโลก


Phitsanulok Provincial Irrigation Office
โครงการชลประทานพิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

        
นายบรรดิษฐ์   อินต๊ะ  (ผอ.คป.พิษณุโลก)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก
สายใน 200
โทร. 0-5525-8916
แฟกซ์ 
มือถือ 08-1394-4555
อีเมล์ inta.b@hotmail.com
นายไพฑูรย์   ทิมเครือจีน  (บท.คป.พิษณุโลก)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
สายใน 210
โทร. 0-5525-8916
แฟกซ์ 
มือถือ 089-7070644
อีเมล์ PHAITOON_thim@hotmail.co.th
นายกัมพล   บุญวิไล  (ฝวศ.คป.พิษณุโลก)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
สายใน 202
โทร. 0-5525-8916
แฟกซ์ 
มือถือ 081-5326632
อีเมล์ 
นายนัทธี   นุ่มมาก  (ฝจน.คป.พิษณุโลก)
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
สายใน 204
โทร. 0-5525-8916
แฟกซ์ 
มือถือ 08-1534-9898
อีเมล์ natthee43@gmail.com
นายกิตติพงษ์   สิทธิบุศย์  (ฝชก.คป.พิษณุโลก)
หัวหน้าฝ่ายช่างกล
สายใน 207
โทร. 0-5525-8916
แฟกซ์ 
มือถือ 086-5917351
อีเมล์ 
นายกฤษณ์   จันทร์แก้ว  (ฝสบ.คป.1พิษณุโลก)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
สายใน 139
โทร. 0-5525-8916
แฟกซ์ 
มือถือ 089-9616726
อีเมล์ kj_krit@hotmail.com
นายนิพนธ์   มธุรส  (ฝสบ.คป.2พิษณุโลก)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
สายใน 
โทร. 0-5599-3026
แฟกซ์ 
มือถือ 09-2534-7474
อีเมล์ nipon_mapuros@hotmail.com
นายพิษณุ   พิริยะวิศรุต  (ฝสบ.คป.3พิษณุโลก)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
สายใน 146
โทร. 0-5525-8916
แฟกซ์ 
มือถือ 081-7859652
อีเมล์ 
นายพินิตย์   เกิดคำ  (ฝสบ.คป.4พิษณุโลก)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
สายใน 203
โทร. 0-5525-8916
แฟกซ์ 
มือถือ 081-8862032
อีเมล์ pn_kc@hotmail.co.th
นายประเชิญ   พบสระบัว  (ฝสน.คป.พิษณุโลก)
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ
สายใน 206
โทร. 0-5525-8916
แฟกซ์ 
มือถือ 08-1888-9642
อีเมล์ prachoen501@hotmail.com

ผู้อำนวยการ
นายชำนาญ ชูเที่ยง
ผคป.พิษณุโลก

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 277
เดือนนี้ 5,638
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 76,740
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ