โครงการชลประทานพิษณุโลก
rid3

โครงการชลประทานพิษณุโลก


Phitsanulok Provincial Irrigation Office
โครงการชลประทานพิษณุโลก

ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือเวียน

ค้นหาข้อมูล  
เอกสารเผยแพร่ผลงาน เรื่อง การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของอาคารบังคับน้ำกลางคลอง โดย นายไพฑุรย์ ศรีมุก ต.วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ สชป.3
ประเภท : ประกาศ | 3 พ.ค. 2562 | โครงการชลประทานพิษณุโลก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายบ้านปากกรองพร้อมขุดลอก ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (e-bidding) เลขที่ EB พล.9-2562
ประเภท : ประกาศ | 5 พ.ย. 2561 | โครงการชลประทานพิษณุโลก
ประกาศ ประกวดราคาซ์ื้อวัสดุและอุปกรณ์ เครื่องกว้านบานระบาย ปตร.วังสะตือ จำนวน 14 รายการ(e-bidding) เลขที่ EB พล. 8-2562
ประเภท : ประกาศ | 5 พ.ย. 2561 | โครงการชลประทานพิษณุโลก

ผู้อำนวยการ
นายชำนาญ ชูเที่ยง
ผคป.พิษณุโลก

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 70
เดือนนี้ 5,921
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 77,023
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ