โครงการชลประทานพิษณุโลก
rid3

โครงการชลประทานพิษณุโลก


Phitsanulok Provincial Irrigation Office
โครงการชลประทานพิษณุโลก

ประกวดราคา/จ้างเหมา

ค้นหาข้อมูล  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายบ้านปากรองพร้อมขุดลอก ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก (e-bidding) เลขที่ EB พล. 11-2562
ประเภท : ประกวดราคา | 30 พ.ย. 2561 | โครงการชลประทานพิษณุโลก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้มลิงบ้านห้วยน้ำสุด ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (e-bidding) เลขที่ EB พล.10-2562
ประเภท : ประกวดราคา | 19 พ.ย. 2561 | โครงการชลประทานพิษณุโลก
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง , เสาเข็มคอนกรีต และท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีสำหรับใช้เป็นท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ ชนิด และขนาดต่างๆ จำนวน 26 รายการ สำหรับงานสถานีด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบน้ำบ้านวังเป็ด 2 ด้วยว
ประเภท : ประกวดราคา | 9 ธ.ค. 2558 | โครงการชลประทานพิษณุโลก
สอบราคาซื้อหินคลุก จำนวน 1 รายการ
ประเภท : ประกวดราคา | 1 ต.ค. 2558 | โครงการชลประทานพิษณุโลก
ขายทอดตลาด พัสดุชำรุดประเภทครุภัณฑ์สำนักเครื่องจักรกล - ส่วนยานพาหนะและขนส่ง (เงินงบประมาณ) จำนวน 1 รายการ เลขที่ ถจ.33/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 26 มิ.ย. 2558 | โครงการชลประทานพิษณุโลก
ขายทอดตลาด พัสดุชำรุดประเภทครุภัณฑ์สำนักเครื่องจักรกล - ส่วนวิศวกรรมเครื่องกล (เงินงบประมาณ) จำนวน 6 รายการ เลขที่ ถจ.34/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 26 มิ.ย. 2558 | โครงการชลประทานพิษณุโลก
ขายทอดตลาด พัสดุชำรุดประเภทครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร - ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ การชลประทาน) จำนวน 2 รายการ เลขที่ ถจ.30/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 26 มิ.ย. 2558 | โครงการชลประทานพิษณุโลก
ขายทอดตลาด พัสดุชำรุดประเภทครุภัณฑ์สำนักเครื่องจักรกล - ส่วนวิศวกรรมเครื่องกล (เงินกู้) จำนวน 4 รายการ เลขที่ ถจ.28/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 26 มิ.ย. 2558 | โครงการชลประทานพิษณุโลก
ขายทอดตลาด พัสดุชำรุดประเภทครุภัณฑ์สำนักเครื่องจักรกล - ส่วนยานพาหนะและขนส่ง (เงินกู้) จำนวน 1 รายการ เลขที่ ถจ.27/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 26 มิ.ย. 2558 | โครงการชลประทานพิษณุโลก
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ำหนองหญ้า (ครั้งที่ 4) เลขที่ พล.15/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 26 มิ.ย. 2558 | โครงการชลประทานพิษณุโลก
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ำหนองหญ้า (ครั้งที่ 3) ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ พล.14/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 23 มิ.ย. 2558 | โครงการชลประทานพิษณุโลก
สอบราคาจ้างก่อสร้างฝายบ้านห้วยน้ำโจนพร้อมระบบส่งน้ำ (งานขุดลอกหน้าฝาย) เลขที่ พล.27/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 2 มิ.ย. 2558 | โครงการชลประทานพิษณุโลก
สอบราคาซื้อบานฝาท่อชนิดรับน้ำสองทางกรอบสี่เหลี่ยมและเครื่องยก พร้อมเพลา (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 รายการ เลขที่ พล.26/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 28 พ.ค. 2558 | โครงการชลประทานพิษณุโลก
สอบราคาซื้อบานฝาท่อชนิดรับน้ำสองทางกรอบสี่เหลี่ยมและเครื่องยก พร้อมเพลา (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 รายการ เลขที่ พล.25/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 28 พ.ค. 2558 | โครงการชลประทานพิษณุโลก

ผู้อำนวยการ
นายชำนาญ ชูเที่ยง
ผคป.พิษณุโลก

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 177
เดือนนี้ 4,435
เดือนที่แล้ว 8,846
ปีนี้ 84,383
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ