โครงการชลประทานพิจิตร
rid3

โครงการชลประทานพิจิตร


Phichit Provincial Irrigation Office
โครงการชลประทานพิจิตร

คลังวีดิโอ


ผู้อำนวยการ
อภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์
ผคป.พิจิตร
ผู้บริหาร
  • นายไพฑูรย์ ศรีมุก
    รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3
  • นายฉัตรชัย ทองปอนด์
    ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
  • นายชลเทพ ทาตรี
    ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
  • นายทวีสิทธิ์ เลิศสินไทย
    ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
  • นายอดุลย์ จุมพิศ
    ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
  • นางบังอร จันทรโณทัย
    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
  • นายสมหวัง ปานสุขสาร
    ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์
  • นายชำนาญ ชูเที่ยง
    ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก
  • อภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์
    ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร
  • นายวิศาล วสุนธาราพร
    ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์
  • นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์
    ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
  • นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
    ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร
  • นายมงคล สุภากาย
    ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
  • นายวรวุฒิ เนียมน้อย
    ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน
  • นายฤทธิคุณ เหมือนรักษา
    ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี
  • นายปัญญา กัลปสุข
    ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว
  • นายโสภิญญา เกิดสกุล
    ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน
  • นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
    ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 3

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 156
เดือนนี้ 5,638
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 76,740
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ