โครงการชลประทานพิจิตร
rid3

โครงการชลประทานพิจิตร


Phichit Provincial Irrigation Office
โครงการชลประทานพิจิตร

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

        
นายสมยศ   แสงมณี  (ผอ.คป.พิจิตร)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร
สายใน 111
โทร. 0-5661-5928
แฟกซ์ 0-5661-5926
มือถือ 08-1707-1998
อีเมล์ somyot217@gmail.com
นางวัชรี   คันธี  (บท.คป.พิจิตร)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
สายใน 106
โทร. 0-5661-5948
แฟกซ์ 0-5661-5926
มือถือ 08-1785-7859
อีเมล์ 
นายทวนชัย  เลี้ยงสุข  (ฝวศ.คป.พิจิตร)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
สายใน 102
โทร. 0-5661-2518
แฟกซ์ 0-5661-5926
มือถือ 08-1888-9778
อีเมล์ 
นายณัฐพงศ์   ครุฑทา  (ฝจน.คป.พิจิตร)
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
สายใน 108
โทร. 0-5661-2518
แฟกซ์ 0-5661-5926
มือถือ 08-1534-2235
อีเมล์ 
นายสมควร   บุญจันทร์  (ฝชก.คป.พิจิตร)
หัวหน้าฝ่ายช่างกล
สายใน 129
โทร. 0-5661-2518
แฟกซ์ 0-5661-5926
มือถือ 08-1707-4589
อีเมล์ 
นายสวัสดิ์   นาคมีศรี  (ฝสบ.คป.ที่1พิจิตร)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
สายใน 121
โทร. 0-5661-2518
แฟกซ์ 0-5661-5926
มือถือ 08-1888-0441
อีเมล์ 
นายวิชัย   แสงกาญจนวนิช  (ฝสบ.คป.ที่2พิจิตร)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
สายใน 122
โทร. 0-5661-2518
แฟกซ์ 0-5661-5926
มือถือ 08-9509-4248
อีเมล์ 
นายทนุ   กัลวทานนท์  (ฝสน.คป.พิจิตร)
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ
สายใน 104
โทร. 0-5669-7020
แฟกซ์ 0-5669-7020
มือถือ 08-9509-4248
อีเมล์ 

ผู้อำนวยการ
อภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์
ผคป.พิจิตร

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 275
เดือนนี้ 5,638
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 76,740
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ