โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก
rid3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก


Phajuk Operation and Maintenance Office
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก

Download


Download โลโก้ 144 ปี

เอกสารคู่มือโปรแกรม NOD32 Antivirus - คู่มือการติดตั้งโปรแกรม NOD32 Antivirus >> ดาวน์โหลด!!!
ไฟล์โปรแกรม NOD32 Antivirus สำหรับ Windows 2000/XP/2003/Vista/7/2008 (32bit)
- NOD32 Version 4 (แนะนำใช้สำหรับเครื่องที่มี Ram ขนาด 512 MB ขึ้นไป)
- NOD32 Version 3 (แนะนำใช้สำหรับเครื่องที่มี Ram ขนาด ต่ำกว่า 512 MB)
ไฟล์โปรแกรม NOD32 Antivirus สำหรับ Windows 2000/XP/2003/Vista/7/2008 (64bit)
- NOD32 Version 4 (แนะนำใช้สำหรับเครื่องที่มี Ram ขนาด 512 MB ขึ้นไป)
- NOD32 Version 3 (แนะนำใช้สำหรับเครื่องที่มี Ram ขนาด ต่ำกว่า 512 MB)
** ข้อแนะนำสำหรับการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET NOD32 **
- โปรแกรม ESET NOD32 Antivirus Client นี้เป็นเมนูภาษาอังกฤษ
- โปรแกรมนี้สามารถติดตั้งได้กับระบบปฏิบัติการ Windows 2000/XP/2003/Vista/7/2008 เท่านั้น
- เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วสามารถ Update ได้เลย โดยไม่ต้องปรับค่าใดๆ เพิ่มอีก
- โปรมแกรมนี้ได้ตั้งค่าให้ทำงานสำหรับเครื่องที่อยู่ในเครือข่ายกรมชลประทานส่วนกลาง และระบบ VPN เท่านั้น(หากเจ้าหน้าที่ของกรมที่ใช้เครือข่าย ADSL True, TOT, หรือ 3BB ต้องการใช้งาน ให้ทำบันทึกข้อความถึง ศูนย์สารสนเทศ )
- หากนำเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมนี้ไปใช้งานภายนอกเครือข่ายกรมฯ จะไม่สามารถ Update ฐานข้อมูลป้องกันไวรัสได้
- โปรแกรมนี้ได้ทำการกำหนดเวลาให้ Update ฐานข้อมูลป้องกันไวรัสทุกครั้งที่เปิดเครื่อง และหลังจากเปิดเครื่องแล้วทุกๆ 3 ชั่วโมง
- โปรแกรมนี้ได้กำหนดให้มีการสแกนไวรัสแบบ Full (สแกนทุก Drive) ในทุกๆ วันพุธ เวลา 10.00 น. ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องทำงานช้าลงได้
ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการสแกนได้
จัดทำโดย : ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน
* มีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งาน Tel. 2468, 2952, 087-6609540 (บอย)*


> เรียกใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย Internet
(เพิ่มแบบฟอร์มบันทึกข้อความ,ครุฑ,แบบฟอร์มเปล่าสำหรับใช้กับ micorsoft word,excel โดยกำหนด font เป็น TH Sarabun PSK และเมนูแปลงเลขอารบิคเป็นไทยอัตโนมัติ)

> E-Form For Microsoft Office XP,2003,2007
(เพิ่มแบบฟอร์มบันทึกข้อความ,ครุฑ,แบบฟอร์มเปล่าสำหรับใช้กับ micorsoft word,excel โดยกำหนด font เป็น TH Sarabun PSK และเมนูแปลงเลขอารบิคเป็นไทยอัตโนมัตเพิ่มแม่แบบ ครุฑและบันทึกข้อควาาม )

> แก้ปัญหาฟอนต์ TH SarabanPSK
แสดงผลที่หน้าจอเป็นตัวอักษรจางไม่ชัดเจน

> ดาวโหลดฟอนต์ TH SarabanPSK

> วิธีการติดตั้งฟอนต์ TH SarabunPSK

> วิธีการติดตั้งระบบ E-Form

> คู่มือการใช้งานระบบ E-Form

ผู้อำนวยการ
นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์
ผคบ.ผาจุก
ผู้บริหาร
 • นางสิรินทิพย์ เจริญเผ่า
  บท.คบ.ผาจุก
 • นายตรีภพ เกื้อเม่ง
  วศ.คบ.ผาจุก
 • นายดิลกยศ ปานะดิษฐ์
  จน.คบ.ผาจุก
 • นายประธาน จันทนจินดา
  ชก.คบ.ผาจุก
 • นายพรสุวรรณ์ อุปฮาด
  สบ.1 คบ.ผาจุก
 • นายพันธุ์เทพ แสงแก้ว
  สบ.2 คบ.ผาจุก
 • นายนิพนธ์ เผ่ากันทะ
  สบ.3 คบ.ผาจุก

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 73
เดือนนี้ 5,299
เดือนที่แล้ว 8,846
ปีนี้ 85,247
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ