โครงการชลประทานนครสวรรค์
rid3

โครงการชลประทานนครสวรรค์


Nakhon Sawan Provincial Irrigation Office
โครงการชลประทานนครสวรรค์

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

        
นายวิศาล  วิสุนธาราพร  (ผอ.คป.นครสวรรค์)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์
สายใน 12
โทร. 0-5622-2209
แฟกซ์ 0-5623-3419
มือถือ 08-1962-1560
อีเมล์ 
นางสาวธนะวดี  อินทรประเสริฐ  (บท.คป.นครสวรรค์)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
สายใน 19
โทร. 0-5622-2209
แฟกซ์ 0-5623-3419
มือถือ 08-1887-7255
อีเมล์ Tanavadee2014@gmail.com
นายสุรินทร์   ทรัพย์สกุล  (ฝวศ.คป.นครสวรรค์)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
สายใน 21
โทร. 0-5622-2209
แฟกซ์ 0-5623-3419
มือถือ 08-1605-4225
อีเมล์ tasurin40@gmail.com
นายวีระ  ด่านสกุลเจริญ  (ฝจน.คป.นครสวรรค์)
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
สายใน 14
โทร. 0-5622-2209
แฟกซ์ 0-5623-3419
มือถือ 08-3621-7663
อีเมล์ w_dan36@hotmail.com
นายวิชิต   จำปาทอง  (ฝชก.คป.นครสวรรค์)
หัวหน้าฝ่ายช่างกล
สายใน 33
โทร. 0-5622-2209
แฟกซ์ 0-5623-3419
มือถือ 08-1973-5356
อีเมล์ 
นายประวิทย์   เปรมศรี  (ฝสบ.คป.1นครสวรรค์)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
สายใน 16
โทร. 0-5622-2209
แฟกซ์ 0-5623-3419
มือถือ 08-1284-6793
อีเมล์ 
นายนนท์   อัมพรลักษณ์  (ฝสบ.คป.2นครสวรรค์)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
สายใน 31
โทร. 0-5622-2209
แฟกซ์ 0-5623-3419
มือถือ 08 1167 5614
อีเมล์ 
   

สายใน 
โทร. 
แฟกซ์ 
มือถือ 
อีเมล์ 
นายชีวนันท์   สุขจินดา  (ฝสบ.คป.3นครสวรรค์)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
สายใน 20
โทร. 0-5622-2209
แฟกซ์ 0 5623 3419
มือถือ 08-1887-7446
อีเมล์ pakapong_4646@hotmail.co.th
นายยุทธนา   เพชรอินทร์  (ฝสบ.คป.4นครสวรรค์)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
สายใน 16
โทร. 0-5622-2209
แฟกซ์ 0-5623-3419
มือถือ 08-9900-2892
อีเมล์ 
นายอรุณ  ตรีสิทธิเดช  (ฝสน.คป.นครสวรรค์)
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ
สายใน 22
โทร. 0-5622-2209
แฟกซ์ 0-5623-3419
มือถือ 08-5604-4488
อีเมล์ 

ผู้อำนวยการ
นายวิศาล วสุนธาราพร
ผคป.นครสวรรค์

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 73
เดือนนี้ 5,921
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 77,023
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ