โครงการชลประทานนครสวรรค์
rid3

โครงการชลประทานนครสวรรค์


Nakhon Sawan Provincial Irrigation Office
โครงการชลประทานนครสวรรค์

ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือเวียน

ค้นหาข้อมูล  
โครงการชลประทานนครสวรรค์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกจ้างแรงงานเกษตรกรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในงานขุดลอกคลอง
ประเภท : ประกาศ | 24 พ.ย. 2557 | โครงการชลประทานนครสวรรค์
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกจ้างแรงงานเกษตรกรเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราวันละ 300.45 บาท
ประเภท : ประกาศ | 5 พ.ย. 2557 | โครงการชลประทานนครสวรรค์
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกจ้างแรงงานเกษตรกรเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราวันละ 300.45 บาท
ประเภท : ประกาศ | 5 พ.ย. 2557 | โครงการชลประทานนครสวรรค์
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกจ้างแรงงานเกษตรกรเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราวันละ 300.45 บาท
ประเภท : ประกาศ | 5 พ.ย. 2557 | โครงการชลประทานนครสวรรค์
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานนครสวรรค์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกจ้างแรงงานเกษตรกรเป็นลูกจ้างชั่วคราว อัตราวันละ 300.45 บาท
ประเภท : ประกาศ | 5 พ.ย. 2557 | โครงการชลประทานนครสวรรค์
ประกาศกรมชลประทาน งด การส่งน้ำเพื่อการปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง และ ข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ประเภท : ประกาศ | 30 ต.ค. 2557 | โครงการชลประทานนครสวรรค์

ผู้อำนวยการ
นายวิศาล วสุนธาราพร
ผคป.นครสวรรค์

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 168
เดือนนี้ 5,638
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 76,740
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ