โครงการชลประทานนครสวรรค์
rid3

โครงการชลประทานนครสวรรค์


Nakhon Sawan Provincial Irrigation Office
โครงการชลประทานนครสวรรค์

ประกวดราคา/จ้างเหมา

ค้นหาข้อมูล  
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด
ประเภท : ประกวดราคา | 4 พ.ย. 2557 | โครงการชลประทานนครสวรรค์
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างฝายมาบแกพร้อมอาคารประกอบ
ประเภท : ประกวดราคา | 4 พ.ย. 2557 | โครงการชลประทานนครสวรรค์
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงอาคารท้ายน้ำ ปตร.คลองวังสวัสดี
ประเภท : ประกวดราคา | 4 พ.ย. 2557 | โครงการชลประทานนครสวรรค์
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาปรับปรุงอาคารท้ายน้ำ ปตร.คลองขนมจีน
ประเภท : ประกวดราคา | 4 พ.ย. 2557 | โครงการชลประทานนครสวรรค์
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุง ทรบ.คลองปลากด
ประเภท : ประกวดราคา | 4 พ.ย. 2557 | โครงการชลประทานนครสวรรค์
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานระบบระบายน้ำคลองดงตาแวน ระยะที่ 2
ประเภท : ประกวดราคา | 4 พ.ย. 2557 | โครงการชลประทานนครสวรรค์
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาขุดลอกคลองขนมจีน
ประเภท : ประกวดราคา | 4 พ.ย. 2557 | โครงการชลประทานนครสวรรค์

ผู้อำนวยการ
นายวิศาล วสุนธาราพร
ผคป.นครสวรรค์

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 73
เดือนนี้ 5,921
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 77,023
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ