โครงการชลประทานนครสวรรค์
rid3

โครงการชลประทานนครสวรรค์


Nakhon Sawan Provincial Irrigation Office
โครงการชลประทานนครสวรรค์

ที่ตั้งหน่วยงาน

    
วิสัยทัศน์
น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง

พันธกิจ
เป็นหน่วยงานหลักในระดับจังหวัดในการพัฒนาด้านแหล่งน้ำให้เพียงพอ
บริหารจัดการน้ำให้กับผู้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน เสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา และการบริหารจัดการน้ำทุกระดับอย่างบูรณาการดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

สถานที่ตั้ง
789 ถ.สวรรค์วิถี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทร : 0-5633-1403 Fax : 0-5623-3419 E-mail : nakornsw@mail.rid.go.th
พื้นที่บริเวณที่ตั้งโครงการ มีเนื้อที่ทั้งหมด 20 ไร่ - งาน - ตารางวา
พื้นที่ชลประทาน จำนวน 604,378 ไร่

ผู้อำนวยการ
นายวิศาล วสุนธาราพร
ผคป.นครสวรรค์

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 73
เดือนนี้ 5,921
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 77,023
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ