โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร
rid3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร


Naresuan Operation and Maintenance Office
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

        
นายประพนธ์   คำไทย  (ผอ.คบ.เขื่อนนเรศวร)
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร
สายใน 109
โทร. 0-5536-9096
แฟกซ์ 0-5536-9041
มือถือ 08-4874-6274
อีเมล์ 
นางสาวอารีรัตน์   อุ่นอยู่  (บท.คบ.เขื่อนนเรศวร)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
สายใน 116
โทร. 0-5536-9040
แฟกซ์ 
มือถือ 08-4821-2819
อีเมล์ 
นายสาทิส   บุษดาจันทร์  (ฝวศ.คบ.เขื่อนนเรศวร)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
สายใน 110
โทร. 0-5536-9306
แฟกซ์ 
มือถือ 08-1312-8045
อีเมล์ 
นายฤทธิคุณ  เหมือนรักษา  (ฝจน.คบ.เขื่อนนเรศวร)
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
สายใน 117
โทร. 0-5536-9305
แฟกซ์ 
มือถือ 08-1886-2073
อีเมล์ 
นายเจษฎา  คูหา  (ฝชก.คบ.เขื่อนนเรศวร)
หัวหน้าฝ่ายช่างกล
สายใน 106
โทร. 0-5536-9040
แฟกซ์ 
มือถือ 08-6192-4900
อีเมล์ rid3km@hotmail.com
นายภานุวัฒน์   สีตะวัน  (ฝสบ.คบ.ที่1เขื่อนนเรศวร)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
สายใน 111
โทร. 0-5526-0050
แฟกซ์ 
มือถือ 08-1886-2454
อีเมล์ 
นายอิสเรศ   พูลทอง  (ฝสบ.คบ.ที่2เขื่อนนเรศวร)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
สายใน 115
โทร. 0-5529-0361
แฟกซ์ 
มือถือ 08-6675-6101, 08-4820-2732
อีเมล์ 

ผู้อำนวยการ
นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
ผคบ.นเรศวร
ผู้บริหาร
 • นายกฤษฎาพันธ์ จันทรคณา
  วศ.คบ.นเรศวร
 • นายสุรศักดิ์ ชัยนา
  จน.คบ.นเรศวร
 • ว่าที่ร้อยตรี ธีรศักดิ์ ศิริรุจิภาส
  ชก.คบ.นเรศวร
 • น.ส.อารีรัตน์ อุ่นอยู่
  บท.คบ.นเรศวร
 • นายธีรพัฒน์ สุภา
  สบ.1 คบ.นเรศวร
 • นายกฤษฎ์ รักรี
  สบ.2 คบ.นเรศวร
 • นายสุนทร ปิตตเหล็ก
  พด.คบ.นเรศวร
 • นายอำพล อิวชาวนา
  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 83
เดือนนี้ 5,921
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 77,023
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ