โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร
rid3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร


Naresuan Operation and Maintenance Office
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร

ประกวดราคา/จ้างเหมา

ค้นหาข้อมูล  
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงคลองระบายน้ำ DL.1-22L-7R-2R พร้อมอาคารประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB.ขน.จ.1/2559
ประเภท : ประกวดราคา | 11 ธ.ค. 2558 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร
ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา จำนวน 53,310 ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding ) เลขที่ EB.ขน.3/2559
ประเภท : ประกวดราคา | 8 ธ.ค. 2558 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร
สอบราคาซื้อ คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เลขที่ ขน.3/2559
ประเภท : ประกวดราคา | 8 ธ.ค. 2558 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร
สอบราคาซื้อ ดินลูกรัง จำนวน 1 รายการ เลขที่ ขน.2/2559
ประเภท : ประกวดราคา | 8 ธ.ค. 2558 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร
สอบราคาซื้อ ดินลูกรัง จำนวน 1 รายการ เลขที่ ขน.1/2559
ประเภท : ประกวดราคา | 10 พ.ย. 2558 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร
สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เลขที่ ขน.สซ.10/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 12 ธ.ค. 2557 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร
สอบราคาซื้อ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 จำนวน 3 รายการ เลขที่ ขน.สซ.9/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 12 ธ.ค. 2557 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร
สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เลขที่ ขน.สซ.8/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 8 ธ.ค. 2557 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร
สอบราคาซื้อ ดินลูกรัง จำนวน 1 รายการ ขน.สซ.7/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 1 ธ.ค. 2557 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร
สอบราคาซื้อ หินใหญ่คัด จำนวน 1 รายการ ขน.สซ.6/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 1 ธ.ค. 2557 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) การซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 5 รายการ เลนที่ E ขน.1/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 26 พ.ย. 2557 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร
สอบราคาซื้อ Coated paper,Flap Valve Weephole, แผ่นใยสังเคราะห์ และยางมะตอย CRS-2 จำนวน 4 รายการ เลขที่ ขน.สซ.4/2558
ประเภท : ประกวดราคา | 17 พ.ย. 2557 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร
สอบราคาซื้อ หินย่อยขนาด 0.5
ประเภท : ประกวดราคา | 30 ต.ค. 2557 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร
สอบราคาซื้อ ชุดกล้องวงจรปิด รวม 2 รายการ
ประเภท : ประกวดราคา | 15 ต.ค. 2557 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร

ผู้อำนวยการ
นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล
ผคบ.นเรศวร
ผู้บริหาร
 • นายกฤษฎาพันธ์ จันทรคณา
  วศ.คบ.นเรศวร
 • นายสุรศักดิ์ ชัยนา
  จน.คบ.นเรศวร
 • ว่าที่ร้อยตรี ธีรศักดิ์ ศิริรุจิภาส
  ชก.คบ.นเรศวร
 • น.ส.อารีรัตน์ อุ่นอยู่
  บท.คบ.นเรศวร
 • นายธีรพัฒน์ สุภา
  สบ.1 คบ.นเรศวร
 • นายกฤษฎ์ รักรี
  สบ.2 คบ.นเรศวร
 • นายสุนทร ปิตตเหล็ก
  พด.คบ.นเรศวร
 • นายอำพล อิวชาวนา
  วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 72
เดือนนี้ 5,921
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 77,023
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ