โครงการก่อสร้าง สชป.3
rid3

โครงการก่อสร้าง สชป.3


Irrigation Office 3
โครงการก่อสร้าง สชป.3

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

        นายดวงพลฤทธิ์  สิทธิ์อาต์มหาญ (ผคส.3)
ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 3
สายใน 166 ต่อ 101
โทร. 0-5522-6532
แฟกซ์ 0-5522-6533
มือถือ 09-3362-4456
อีเมล์ Duangrit2499@yahoo.com
น.ส.สุภาพร  สอนสะอาด (บท.คส.3)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
สายใน 166 ต่อ 104
โทร. 0-5522-6532
แฟกซ์ 0-5522-6533
มือถือ 08-3161-3144
อีเมล์ Junsupa2505@windowslive.com
นายภูมิรักษ์   รัตนผล (วศ.คส.3)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
สายใน 166 ต่อ 103
โทร. 0-5522-6532
แฟกซ์ 0-5522-6533
มือถือ 08-4951-9226
อีเมล์ rak327@hotmail.com
ส.อ.ปัญญา  อ่ำเพียร 
หัวหน้าฝ่ายช่างกล
สายใน 166 ต่อ 118
โทร. 0-5522-6532
แฟกซ์ 0-5522-6533
มือถือ 08-9641-6353
อีเมล์ -
นายสุธีรพจน์  สงวนทรัพย์ 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 1
สายใน 166 ต่อ 116
โทร. 0-5522-6532
แฟกซ์ 0-5522-6533
มือถือ 08-6199-4545
อีเมล์ Phra45@gmail.com
นายกัมพล   บุญวิไล 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 2
สายใน 166 ต่อ 116
โทร. 0-5522-6532
แฟกซ์ 0-5522-6533
มือถือ 08-1409-8224
อีเมล์ Gumpoln@hotmail.com
นายวสันต์   วชิรธรรมโรจน์ 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3
สายใน 166 ต่อ 117
โทร. 0-5522-6532
แฟกซ์ 0-5522-6533
มือถือ 09-5639-5351 , 08-7789-3615
อีเมล์ phralor@gmail.com
นายสุทธิวัฒน์   ภาวะโสภณ 
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4
สายใน 166 ต่อ 114
โทร. 0-5522-6532
แฟกซ์ 0-5522-6533
มือถือ 08-1785-8519
อีเมล์ stw2500@hotmail.com

ผู้อำนวยการ
นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
ผคส.3
ผู้บริหาร
 • นายบวร โชคอยู่ประเสริฐ
  วศ.คส.3
 • นายสุธีรพจน์ สงวนทรัพย์
  กส.1 ชป.3
 • นายจิรเดช อุปแสน
  กส.3 ชป.3
 • นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล
  กส.4 ชป.3
 • ส.อ.ปัญญา อ่ำเพียร
  ชก.คส.3
 • น.ส.สุภาพร สอนสะอาด
  บท.คส.3

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 275
เดือนนี้ 5,638
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 76,740
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ