โครงการก่อสร้าง สชป.3
rid3

โครงการก่อสร้าง สชป.3


Irrigation Office 3
โครงการก่อสร้าง สชป.3

โครงสร้างหน่วยงาน

นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
ผคส.3
นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
ผคส.3
นายบวร โชคอยู่ประเสริฐ
วศ.คส.3

นายบวร โชคอยู่ประเสริฐ

วศ.คส.3
นายสุธีรพจน์ สงวนทรัพย์
กส.1 ชป.3

นายสุธีรพจน์ สงวนทรัพย์

กส.1 ชป.3
นายจิรเดช อุปแสน
กส.3 ชป.3

นายจิรเดช อุปแสน

กส.3 ชป.3
นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล
กส.4 ชป.3

นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล

กส.4 ชป.3
ส.อ.ปัญญา อ่ำเพียร
ชก.คส.3

ส.อ.ปัญญา อ่ำเพียร

ชก.คส.3
น.ส.สุภาพร สอนสะอาด
บท.คส.3

น.ส.สุภาพร สอนสะอาด

บท.คส.3
ผู้อำนวยการ
นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
ผคส.3
ผู้บริหาร
 • นายบวร โชคอยู่ประเสริฐ
  วศ.คส.3
 • นายสุธีรพจน์ สงวนทรัพย์
  กส.1 ชป.3
 • นายจิรเดช อุปแสน
  กส.3 ชป.3
 • นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล
  กส.4 ชป.3
 • ส.อ.ปัญญา อ่ำเพียร
  ชก.คส.3
 • น.ส.สุภาพร สอนสะอาด
  บท.คส.3

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 7
เดือนนี้ 5,921
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 77,023
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ