โครงการก่อสร้าง สชป.3
rid3

โครงการก่อสร้าง สชป.3


Irrigation Office 3
โครงการก่อสร้าง สชป.3

ประกวดราคา/จ้างเหมา

ค้นหาข้อมูล  
TOR ประกวดราคา ก่อสร้างฝายบ้านคลองยางตากแดด ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
ประเภท : ประกวดราคา | 10 เม.ย. 2558 | โครงการก่อสร้าง สชป.3
TOR ประกวดราคา จ้างก่อสร้างฝายบ้านสายลำโพงเหนือ
ประเภท : ประกวดราคา | 7 เม.ย. 2558 | โครงการก่อสร้าง สชป.3
TOR ประกวดราคา ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อยและลวดผูกเหล็ก
ประเภท : ประกวดราคา | 7 เม.ย. 2558 | โครงการก่อสร้าง สชป.3
TOR ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารบังคับน้ำนาใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำ ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์.pdf
ประเภท : ประกวดราคา | 7 เม.ย. 2558 | โครงการก่อสร้าง สชป.3
TOR ประกวดราคา จ้างก่อสร้างฝายบ้านปางคอมพร้อมระบบส่งน้ำ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ประเภท : ประกวดราคา | 7 เม.ย. 2558 | โครงการก่อสร้าง สชป.3
TOR ประกวดราคา ซื้อหินใหญ่ หินย่อย และทรายหยาบน้ำจืด
ประเภท : ประกวดราคา | 7 เม.ย. 2558 | โครงการก่อสร้าง สชป.3
สอบราคา ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม งานซ่อมแซมอาคารที่ทำการโครงการก่อสร้าง
ประเภท : ประกวดราคา | 26 พ.ย. 2557 | โครงการก่อสร้าง สชป.3
สอบราคา ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง (โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านหนองหูช้าง (คลองยางนกกระทุง) จ.พิจิตร)
ประเภท : ประกวดราคา | 24 พ.ย. 2557 | โครงการก่อสร้าง สชป.3
สอบราคา ซื้อหินใหญ่ หินย่อย และทรายหยาบน้ำจืด (โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านหนองหูช้าง (คลองยางนกกระทุง) จ.พิจิตร)
ประเภท : ประกวดราคา | 24 พ.ย. 2557 | โครงการก่อสร้าง สชป.3
สอบราคา ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และลวดผูกเหล็ก (โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านหนองหูช้าง (คลองยางนกกระทุง) จ.พิจิตร)
ประเภท : ประกวดราคา | 24 พ.ย. 2557 | โครงการก่อสร้าง สชป.3
สอบราคา ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 และคอนกรีตผสมเสร็จ (โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านหนองหูช้าง (คลองยางนกกระทุง) จ.พิจิตร)
ประเภท : ประกวดราคา | 24 พ.ย. 2557 | โครงการก่อสร้าง สชป.3
จ้างก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านหนองหูช้าง (คลองยางนกกระทุง) จ.พิจิตร
ประเภท : ประกวดราคา | 24 พ.ย. 2557 | โครงการก่อสร้าง สชป.3
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1
ประเภท : ประกวดราคา | 20 พ.ย. 2557 | โครงการก่อสร้าง สชป.3
จ้างก่อสร้างฝายนาผักฮาด ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ประเภท : ประกวดราคา | 20 พ.ย. 2557 | โครงการก่อสร้าง สชป.3

ผู้อำนวยการ
นายนิวัตน์ธนา เพ็ชร์สุขุม
ผคส.3
ผู้บริหาร
 • นายบวร โชคอยู่ประเสริฐ
  วศ.คส.3
 • นายสุธีรพจน์ สงวนทรัพย์
  กส.1 ชป.3
 • นายจิรเดช อุปแสน
  กส.3 ชป.3
 • นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล
  กส.4 ชป.3
 • ส.อ.ปัญญา อ่ำเพียร
  ชก.คส.3
 • น.ส.สุภาพร สอนสะอาด
  บท.คส.3

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 277
เดือนนี้ 5,638
เดือนที่แล้ว 9,581
ปีนี้ 76,740
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ