โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
rid3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล


Phlai Chumphon Operation and Maintenance Office
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

        
นายชัยโรจน์   พฤฒาวงศ์  (ผอ.คบ.พลายชุมพล)
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
สายใน 108
โทร. 0-5533-3023
แฟกซ์ 
มือถือ 08-1605-3812
อีเมล์ Chairoje@hotmail.com
นายอรรถพล   อินอิว  (บท.คบ.พลายชุมพล)
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
สายใน 233
โทร. 0-5522-6463
แฟกซ์ 
มือถือ 0-5521-8795,08-1674-8049
อีเมล์ monplichumpol@gmail.com
นายพงศ์กฤษณ์   เอกธรรมสุทธิ์  (ฝวศ.คบ.พลายชุมพล)
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
สายใน 182
โทร. 0-5522-6464
แฟกซ์ 
มือถือ 08-1895-7780
อีเมล์ pongkrit43@hotmail.com
นายบุญชัย   สุขสวัสดิ์อำนวย  (ฝจน.คบ.พลายชุมพล)
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
สายใน 181
โทร. 0-5522-6462
แฟกซ์ 
มือถือ 08-1284-4166
อีเมล์ boonchai_rid3@yahoo.com
นายสุระชัย  ศิริวิชัย  (ฝชก.คบ.พลายชุมพล)
หัวหน้าฝ่ายช่างกล
สายใน 108, 233
โทร. 0-5522-6466
แฟกซ์ 
มือถือ 08-1972-1427
อีเมล์ surachaisiriwichai@hotmail.com
นายวิฑูร   เกิดอินทร์  (ฝสบคบ.ที่1พลายชุมพล)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
สายใน 
โทร. 0-5529-0608
แฟกซ์ 
มือถือ 08-9437-7734
อีเมล์ vitoon.k13@gmail.com
นายปัญญา   บุญราชแขวง  (ฝสบคบ.ที่2พลายชุมพล)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
สายใน 
โทร. 0-5529-8422
แฟกซ์ 
มือถือ 08-1888-9517
อีเมล์ punya1618@gmail.com
นายสุนทร   มาคง  (ฝสบ.คบ.ที่3พลายชุมพล)
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
สายใน 
โทร. 
แฟกซ์ 
มือถือ 08-1888-6448
อีเมล์ dvwater3plichumpol@gmail.com

ผู้อำนวยการ
นายมงคล สุภากาย
ผคบ.พลายชุมพล

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 191
เดือนนี้ 6,327
เดือนที่แล้ว 8,846
ปีนี้ 86,275
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ