โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
rid3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล


Phlai Chumphon Operation and Maintenance Office
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล

ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือเวียน

ค้นหาข้อมูล  
ตารางแผนการส่งน้ำแบบรอบเวรสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2560 (พื้นที่ส่งน้ำแบ่งออกเป็น 3 ช่วงพื้นที่)
ประเภท : ประกาศ | 9 พ.ค. 2560 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติงาน
ประเภท : คำสั่ง | 24 ก.พ. 2559 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติงาน
ประเภท : คำสั่ง | 24 ก.พ. 2559 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
ขั้นตอนการเดินเอกสารและการปฎิบัติงานตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)ฯ
ประเภท : คำสั่ง | 24 ก.พ. 2559 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ DR.1-30L.
ประเภท : คำสั่ง | 23 ก.พ. 2559 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติงาน
ประเภท : คำสั่ง | 23 ก.พ. 2559 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
แต่งตั้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการปฎิบัติงานดำเนินการเอง
ประเภท : คำสั่ง | 23 ก.พ. 2559 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ PR.-23.7R.
ประเภท : คำสั่ง | 23 ก.พ. 2559 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ PR.-40.5R-3.6L
ประเภท : คำสั่ง | 23 ก.พ. 2559 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างซ่อมแซมคนคลองส่งน้ำ PR.-44.5R
ประเภท : คำสั่ง | 23 ก.พ. 2559 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่จัดทำราคาตลาด ณ ปัจจุบันฯ
ประเภท : คำสั่ง | 23 ก.พ. 2559 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
ให้ลูกจ้างประจำไปปฏิบัติงาน
ประเภท : คำสั่ง | 23 ก.พ. 2559 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน
ประเภท : คำสั่ง | 23 ก.พ. 2559 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน
ประเภท : คำสั่ง | 23 ก.พ. 2559 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล

ผู้อำนวยการ
นายมงคล สุภากาย
ผคบ.พลายชุมพล

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 107
เดือนนี้ 4,637
เดือนที่แล้ว 8,846
ปีนี้ 84,585
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ