โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
rid3

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล


Phlai Chumphon Operation and Maintenance Office
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล

ประกวดราคา/จ้างเหมา

ค้นหาข้อมูล  
สรุปผลการดำเนินการ เดือนมกราคม 2559
ประเภท : ประกวดราคา | 1 ก.พ. 2559 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
egp01-0129 กรณีไฟล์แนบที่มีขนาดเกิน 100 Mb
ประเภท : ประกวดราคา | 30 ก.ย. 2558 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
eGP01-0126 กรณีที่ใช้ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน e-GP1
ประเภท : ประกวดราคา | 30 ก.ย. 2558 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
eGP01-0124 เพิ่มรหัสงบประมาณกรณีค้นหารหัสในตาราง excel และในระบบ e-GP ไม่พบ
ประเภท : ประกวดราคา | 30 ก.ย. 2558 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
egp01-0123 กรณีกิจการค้าร่วม (consortium)
ประเภท : ประกวดราคา | 30 ก.ย. 2558 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
egp01-0122กรณีที่หน่วยจัดซื้อของเงิน(แม่ทำสัญญา)
ประเภท : ประกวดราคา | 30 ก.ย. 2558 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
egp01-0121 กรณีงบผูกพันข้ามปี
ประเภท : ประกวดราคา | 30 ก.ย. 2558 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
egp01-0114 กรณีเพิ่มหน่วยงานย่อย
ประเภท : ประกวดราคา | 30 ก.ย. 2558 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล

ผู้อำนวยการ
นายมงคล สุภากาย
ผคบ.พลายชุมพล

ค้นหาข้อมลภายนอก

Google

ระบบ BIS

นับจำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ 192
เดือนนี้ 6,327
เดือนที่แล้ว 8,846
ปีนี้ 86,275
ปีก่อน 106,182
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2557

เว็บที่เกี่ยวข้อง

ชลประทานงานเพื่อแผนดินไทย
16 มิถุนายน 2559

ผู้รับผิดชอบและพัฒนาเว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ และศูนย์สารสนเทศ สชป.3

สำนักชลประทานที่ 3 204 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5533-3001 ต่อ 200
โทรสาร 0-5533-3021
E-mail pr3_2555@hotmail.com

เข้าสู่ระบบ