วิสัยทัศน์กรมชลประทาน  "กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก"

หน้าหลัก   |   ภารกิจส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา   |   โครงสร้างการบริหารงาน   |   แผนผังเว็บไซต์   |   ติดต่อเรา
งานธุรการ
ฝ่ายบริหารจัดการน้ำ
ฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษา
ฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ
ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนฯ
(เริ่มนับตั้งแต่ 17 พ.ย. 53)


รายงานสภาพน้ำประจำวันที่ 10 เม.ย. 2561
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันที่ 10 เม.ย. 2561
รายงานการประชุมคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติสายงานจัดสรรน้ำฯ ครั้งที่ 1/2557 (6 มิ.ย. 2557)
เอกสาร เกณฑ์ประเมิน - ฝสบ 57 (13 ก.พ. 2557)
สรุปผลการประชุมการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร กรมชลประทาน (2 เม.ย. 2556)
สรุปการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการตรวจราชการ กรมชลประทาน (6 ก.พ. 2556)
โครงการสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางการตรวจราชการ กรมชลประทาน ปี 2556
Download เอกสารที่แนบ


นายชลเทพ ทาตรี
ผู้อำนวยการ
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา

รายชื่อพายุหมุนเขตร้อน
ในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ
ด้านตะวันตกและทะเลจีนใต้
โดยคณะกรรมาธิการไต้ฝุ่น
เริ่มใช้ ปี พ.ศ.2543
ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด ปี พ.ศ.2545แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
แสดงพื้นที่ประสบอุทกภัย
จาก GISTDA
 


ค้นหาใน "กรมชลประทาน"