ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง


ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ท่านสามารถดูประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างได้ คลิ๊กที่ป้ายประกาศด้านล่างนี้ครับ  


[สำนักชลประทานที่  3]    
[โครงการชลประทานอุตรดิตถ์] 
[โครงการชลประทานพิษณุโลก]
[จัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก]
[โครงการชลประทานพิจิตร]
[จัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร]
[โครงการชลประทานนครสวรรค์]
[จัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์]
[โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร]
[โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล]  
[โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี]
[โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว]    
[โครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 3]   
[โครงการก่อสร้าง  1]   
[โครงการก่อสร้าง  2 (สำนักชลประทานที่ 3)]   
[โครงการก่อสร้าง  2 (โครงการแควน้อย)]   
[ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 (สำนักเครื่องจักรกล)]   


มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคณะผู้จัดทำ โทร 0-5522-7076 ,โทรสาร 0-5533-3006 

|Home|

สำนักชลประทานที่  3
เลขที่ 204 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000