เข้าสู่เว็บไซด์
จะเข้าเว็บไซต์ ภายใน ...
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร
สำนักชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตั้งอยู่ 57 หมู่ 7 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
โทร. 0 - 5536 - 9040 โทรสาร 0 - 5536 - 9041 เบอร์ VPN : 7178 , 7179 e-mail : ns_dam@hotmail.com