รองนายกรัฐมนตรีเปิดงาน “เทศกาลการเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว”
(Update 20-08-2553)

                เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2553  จังหวัดพิษณุโลก  ได้จัดงาน  “เทศกาลการเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว  ประจำปี  2553”  ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  โดยได้เรียนเชิญ  ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี  พลตรีสนั่น  ขจรประศาสน์  เป็นประธานในการเปิดงาน  ในครั้งนี้  ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี   ได้เยี่ยมชมนิทรรศการศึกษาการเกษตรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และยังได้พบปะประชาชน  กลุ่มเกษตรกร  และพลังมวลชล

                     ต่อจากนั้นเวลา  13.00  น.  ได้เดินทางไปตรวจราชการพื้นที่ ณ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน  จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีนายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายสมพงษ์ บ่างตระกูล ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3 รอให้การต้อนรับ  ซึ่งครั้งนี้ได้รับฟังสรุปสถานการณ์น้ำของจังหวัดพิษณุโลกจาก  นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ต่อจากนั้นนายปรีชา สุขกล่ำ หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน   ได้สรุปการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน  และการจัดรูปที่ดิน   ในครั้งนี้นายทรง  กลิ่นประทุม  หัวหน้าสำนักฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก  ได้กล่าวสรุปการปฏิบัติการฝนหลวงและนายสมพงศ์  อรุณโรจน์ปัญญา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  บรรยายสรุปความก้าวหน้างานส่งเสริมอาชีพราษฎรพื้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน  หลังได้รับฟังการกล่าวสรุปผลงานแล้ว ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี  ได้เดินทางไปตรวจปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและตรวจเยี่ยมโครงการจัดรูปที่ดินเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนบริเวณ  หมู่ที่ 1 บ้านสวนป่าน  และหมู่ที่  2  บ้านหนองปลิง  ต.ท่างาม  อ.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลก

 
16  ก.ค  53
ประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน
ณ สำนักชลประทานที่ 3

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์แห่งนี้
( เริ่มตั้งแต่ 23 กันยายน 2551)
Get free counter at Cgi2yoU.com