สชป.3 ร่วมกิจกรรม 108 ปี กรมชลประทาน
(Update 15-06-2553)
 
       
           
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 108 ระหว่างวันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2553 หลังจากท่าน รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระ วงศ์สมุทร ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานแล้ว กรมชลประทานได้จัดกิจกรรม ประกอบไปด้วย

           1.พิธีการมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและทีมงานที่ได้รับการพิจารณา
           คัดเลือกให้ได้รับรางวัลการจัดการความรู้ดีเด่นด้านต่างๆ
           2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบเวทีเสวนาทางวิชาการ
           3. จัดแสดงนิทรรศการ RID INNOVATION & COMPETENCY 2010

         โดยขอความร่วมมือจากทุกสำนัก/กองในกรมชลประทานจัดแสดงผลงานองค์ความรู้และ
นวัตกรรมของหน่วยงาน บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารวิชาการ กรมชลประทานสามเสน
         ในส่วนของการแสดงนิทรรศการ สำนักชลประทานที่ 3 ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเด่นๆ ได้แก่
         1. การพัฒนาเทคโนโลยีวิธีเจียรจานดิสเบรค
         2. ชลประทานท้องถิ่น
         3. ระบบประเมินงบประมาณแบบ Online
         4. ชลประทานน้ำหยดแบบประหยัด
         5. การประชาสัมพันธ์ สชป.3 ผ่าน QR CODE

        ในการนี้ ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระ วงศ์สมุทร และผู้มีเกียรติ รวมถึงผู้สนใจอีกมากมายเข้าชมซุ้มนิทรรศการและร่วมกิจกรรมกับชาว KM ทีมของ สชป.3 สร้างความสนุกสนาน ความรู้และความประทับใจเป็นอย่างมาก

 

16  ก.ค  53
ประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน
ณ สำนักชลประทานที่ 3

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์แห่งนี้
( เริ่มตั้งแต่ 23 กันยายน 2551)
Get free counter at Cgi2yoU.com