รองอธิบดีฝ่ายบริหารประชุมหารือการเลื่อนการปลูกข้าวนาปี
(UPDATE 12/05/2553)
 
 

                เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2553  นายมงคล วิเชียรชิต  รองอธิบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานการประชุมหารือ/ชี้แจง รายละเอียดการเลื่อนการปลูกข้าวนาปีในเดือนพฤษภาคม  2553  เป็นเดือน  มิถุนายน  2553    ณ ห้องประชุม  สชป.3  โดยมีนายสมพงษ์  บ่างตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3 และนายทวี  สว่างศรี  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 4  และข้าราชการรอให้การต้อนรับ  โดยเนื้อหาหลักของการประชุมในครั้งนี้เพื่อจะชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเลื่อนการปลูกข้าวนาปีในเดือนพฤษภาคม  2553  เป็นเดือนมิถุนายน  2553  หรือจนกว่าจะเริ่มมีฝนตกต้องตามฤดูกาล  เนื่องด้วยปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้อย  ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถสนับสนุนการระบายน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชในช่วงต้นฤดูฝนปีนี้ได้

                หลังจากการกล่าวเปิดการประชุม  ผส.อน  ท่านสุพัตร  วัฒยุ  ได้กล่าวชี้แจงสถานการณ์น้ำในเขื่อนต่าง ๆ  และยังได้กล่าวถึงปรากฎการณ์เอลนินโญ่และลานินโญ่  ซึ่งมีผลทำให้อุณหภูมิในน้ำทะเลและมหาสมุทร  เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ กับฤดูกาล

                ต่อมาทางสำนักชลประทานที่ 3 และสำนักชลประทานที่ 4  ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับพื้นที่รับผิดชอบของตน  ให้ทางที่ประชุมได้รับทราบ  เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในปีถัดไป  หลังจากนั้นได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของที่ประชุม  เพื่อจะได้เข้าใจไปในแนวทางเดียวกันและจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง


02/มิ.ย/53
ประชุมเพื่อติดตามผลงาน
ห้องประชุม สชป.3 เวลา 09.30 น.


07/มิ.ย/53
ประชุมนำเสนอผลงาน 11 โครงการ
ห้องประชุม สชป.3 เวลา 09.30 น.

08/มิ.ย/53
ประชุมประจำเดือน
ณ โครงการส่งน้ำฯดงเศรษฐี


09/มิ.ย/53
สชป.3 ทำบุญวันเกิดกรมชลประทาน
---------------------------------------
ประชุมวิทยากรฯเบื้องต้น

ห้องประชุม สชป.3 เวลา 09.30 น.

13  มิ.ย  53
วันเกิดกรมชลประทาน

17-19 มิ.ย 53

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมทักษะวิทยากร
กระบวนการเบื้องต้น  
(ครั้งที่ 1)
ณ เขื่อนแควน้อย

21 - 24 มิ.ย 53

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมทักษะวิทยากร
กระบวนการเบื้องต้น
(ครั้งที่ 2)
ณ เขื่อนแควน้อย

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์แห่งนี้
( เริ่มตั้งแต่ 23 กันยายน 2551)
Get free counter at Cgi2yoU.com