ชาว สชป.3 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์  ประจำปี 2553 (UPDATE28/04/2553)

 


          เมื่อวันที่  27  เมษายน  2553  สำนักชลประทานที่ 3  ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ
สำนักชลประทานที่ 3   และอดีตผู้อำนวยการสำนักขึ้น  ณ.บริเวณเรือนรับรอง สำนักชลประทานที่  3   ในครั้งนี้พิธีได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงเช้าได้มีพิธีสักการะบูชาศาลพระพรหมประทานพร  ต่อมาใน
ช่วงเวลา  13.00  น.มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน
เป็นอย่างดีในการส่งเจ้าหน้าที่ลงทำการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
          
           เวลา  16.00  น. ได้มีการตั้งขบวนของแต่ละหน่วยงานภายในสำนักชลประทานที่  3 บริเวณ
สนามฟุตบอล  แล้วร่วมกันเดินไปยังเรือนรับรองเพื่อทำพิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสำนัก
ชลประทานที่ 3  และอดีตผู้อำนวยการสำนัก   ซึ่งในงานครั้งในได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดี
ฝ่ายวิชาการ นายประสงค์  เสี่ยงโชคอยู่  มาเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ด้วย เมื่อได้เวลา 
นายกรรณชิง ขาวสอาด ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำได้กล่าวถึงประวัติของงานสงกรานต์และได้เชิญ
คุณประพันธ์  ปัญญาโรจน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3 ขึ้นมากล่าวให้พรแก่เจ้าหน้าท
ี่ทุกคนที่มาร่วมงาน ต่อมาเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการสำนักและอดีต
ผู้อำนวยการสำนักเพื่อเป็นการขอพรจากท่าน  ต่อจากนั้นเวลา  18.00  น. ทางสำนักได้จัดให้มี
งานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ร่วมสนุกด้วยกัน

 02/มิ.ย/53
ประชุมเพื่อติดตามผลงาน
ห้องประชุม สชป.3 เวลา 09.30 น.


07/มิ.ย/53
ประชุมนำเสนอผลงาน 11 โครงการ
ห้องประชุม สชป.3 เวลา 09.30 น.

08/มิ.ย/53
ประชุมประจำเดือน
ณ โครงการส่งน้ำฯดงเศรษฐี


09/มิ.ย/53
สชป.3 ทำบุญวันเกิดกรมชลประทาน
---------------------------------------
ประชุมวิทยากรฯเบื้องต้น

ห้องประชุม สชป.3 เวลา 09.30 น.

13  มิ.ย  53
วันเกิดกรมชลประทาน

17-19 มิ.ย 53

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมทักษะวิทยากร
กระบวนการเบื้องต้น  (ครั้งที่ 1)
ณ เขื่อนแควน้อย

21 - 24 มิ.ย 53

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมทักษะวิทยากร
กระบวนการเบื้องต้น
(ครั้งที่ 2)
ณ เขื่อนแควน้อย

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์แห่งนี้
( เริ่มตั้งแต่ 23 กันยายน 2551)
Get free counter at Cgi2yoU.com