ผส.ชป.3  และคณะร่วมประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน
และรดน้ำดำหัวอธิบดีกรมชลประทาน
 (UPDATE 28/04/2553)

 
 

                เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา  สำนักชลประทานที่ 3 นำโดยนายสมพงษ์ 
บ่างตระกูล ผส.ชป.3  และคณะผู้บริหาร สชป.3ได้เดินทางไปร่วมการประชุมผู้บริหารกรม
ชลประทานและพิธีรดน้ำดำหัว  ท่านอธิบดีกรมชลประทาน  นายชลิต  ดำรงศักดิ์  ที่สำนัก
ชลประทานที่ 1  จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขึ้น

                เวลาประมาณ  13.00  น.  ท่านอธิบดีได้เดินทางถึงห้องประชุมล้านนา  และได้ทำ
การเปิดการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน  สัญจรครั้งที่  4  ตามวาระการประชุมที่วางไว้  หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมทางสำนักชลประทานที่  1  ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวท่านอธิบดี
กรมชลประทาน  โดยพิธีเริ่มเวลาประมาณ  19.00  น.  นำโดยท่านรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง 
นายสี่พร มณีโชติ  กล่าวนำพิธี  ต่อด้วยท่านอธิบดีได้กล่าวให้พรแก่ชาวชลประทาน 
และพิธีการรดน้ำดำหัวตามพิธีการในรูปแบบล้านนา  และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีรดน้ำดำหัว 
ท่านอธิบดีและคณะผู้บริหารตลอดจนผู้ที่เข้าร่วมพิธีดังที่กล่าวมาได้เดินชมและรับประทาน
อาหารตามซุ้มต่าง ๆ  ที่ทางสำนักชลประทานที่  1  ได้จัดไว้อย่างสวยหรู

                ภายในซุ้มต่างๆที่สำนักชลประทานที่  1  ได้จัดขึ้น  ประกอบด้วยอาหารประเภทต่าง ๆ  ที่แยกตามซุ้มโดยการตกแต่งของโครงการต่าง ๆ  ในสังกัดได้ร่วมใจมาตั้งซุ้มไว้ให้บริการอาทิเช่น  ซุ้มอาหารจีนและเวียดนามจากโครงการชลประทานเชียงใหม่  ซุ้มอาหารญี่ปุ่นจากโครงการชลประทานลำพูน  ซุ้มอาหารไทยใหญ่จากโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน  ซุ้มแบบคันทรี่คาวบอย  ของโครงการก่อสร้าง 2/01  ซุ้มข้าวต้มแบบดั่งเดิมโบราณของโครงการก่อสร้าง 1/01  ซุ้มน้ำผลไม้ปั่นของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด  ซุ่มอาหารของคนรักสุขภาพ
ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง  เป็นต้น  และยังมีการละเล่นต่าง ๆ  เช่น  โต๊ะสนุกเกอร์  ฟุตบอลโต๊ะ  คาราโอเกะ  หรือจะเป็นนวดแผนโบราณ ที่ได้จัดเตรียมไว้บริเวณงาน ร่วมถึง
ที่พักรับรองภายในสำนักชลประทานที่ 1  สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนในครั้งนี้เป็นอย่างมาก


 
 

02/มิ.ย/53
ประชุมเพื่อติดตามผลงาน
ห้องประชุม สชป.3 เวลา 09.30 น.


07/มิ.ย/53
ประชุมนำเสนอผลงาน 11 โครงการ
ห้องประชุม สชป.3 เวลา 09.30 น.

08/มิ.ย/53
ประชุมประจำเดือน
ณ โครงการส่งน้ำฯดงเศรษฐี


09/มิ.ย/53
สชป.3 ทำบุญวันเกิดกรมชลประทาน
---------------------------------------
ประชุมวิทยากรฯเบื้องต้น

ห้องประชุม สชป.3 เวลา 09.30 น.

13  มิ.ย  53
วันเกิดกรมชลประทาน

17-19 มิ.ย 53

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมทักษะวิทยากร
กระบวนการเบื้องต้น  
(ครั้งที่ 1)
ณ เขื่อนแควน้อย

21 - 24 มิ.ย 53

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมทักษะวิทยากร
กระบวนการเบื้องต้น
(ครั้งที่ 2)
ณ เขื่อนแควน้อย

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์แห่งนี้
( เริ่มตั้งแต่ 23 กันยายน 2551)
Get free counter at Cgi2yoU.com