สำนักชลประทานที่ 3 จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

(Update ๐๔-๑๒-๒๕๕๕)
 

                วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ สำนักชลประทานที่ ๓ ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณหน้าที่ทำการ สชป.3 ซึ่งมีการจัดพิธีพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณของคณะรัฐมนตรี ข้าราชการระดับสูงของทุกส่วนราชการทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

                 สำหรับทางสำนักชลประทานที่ ๓ นั้น ในเวลา ๐๖.๓๐ น. ถวายอาหารเช้า พระภิกษุ ต่อจากนั้นในเวลา ๐๗.๐๐ น. ได้เริ่มการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพิธีและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเวลา ๐๘.๐๐ น. นายกรรณชิง ขาวสอาด ทำหน้าแทน ผส.ชป.๓ และข้าราชการในสังกัดสำนักชลประทานที่ ๓ ได้เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมกันและผู้ที่มาร่วมพิธีได้รอรับสัญญาณถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์ช่อง NBT เมื่อได้รับสัญาณ ประธานในพิธีได้ทำการเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัย ต่อจากนั้นได้กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ ลำดับสุดท้ายผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน


 


 

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์แห่งนี้
( เริ่มตั้งแต่ 23 กันยายน 2551)
Get free counter at Cgi2yoU.com