เมื่อวันอาทิตย์ที่  14  มีนาคม  2553  เวลา  10  นาฬิกา  59  นาที  สำนักชลประทานที่ 3 ได้จัดพิธีตั้งศาลท้าวมหาพรหมประทานพรใหม่  ณ  บริเวณหน้าสำนักชลประทานที่ 3 โดยมีนายสมพงษ์  บ่างตระกูล  เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ในสำนักชลประทานที่ 3 เป็นเพื่อเป็นศิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักชลประทานที่ 3 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่งานโหรพราหมณ์  สำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธีในครั้งนี้
 

02/มิ.ย/53
ประชุมเพื่อติดตามผลงาน
ห้องประชุม สชป.3 เวลา 09.30 น.


07/มิ.ย/53
ประชุมนำเสนอผลงาน 11 โครงการ
ห้องประชุม สชป.3 เวลา 09.30 น.

08/มิ.ย/53
ประชุมประจำเดือน
ณ โครงการส่งน้ำฯดงเศรษฐี


09/มิ.ย/53
สชป.3 ทำบุญวันเกิดกรมชลประทาน
---------------------------------------
ประชุมวิทยากรฯเบื้องต้น

ห้องประชุม สชป.3 เวลา 09.30 น.

13  มิ.ย  53
วันเกิดกรมชลประทาน

17-19 มิ.ย 53

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมทักษะวิทยากร
กระบวนการเบื้องต้น  
(ครั้งที่ 1)
ณ เขื่อนแควน้อย

21 - 24 มิ.ย 53

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมทักษะวิทยากร
กระบวนการเบื้องต้น
(ครั้งที่ 2)
ณ เขื่อนแควน้อย

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์แห่งนี้
( เริ่มตั้งแต่ 23 กันยายน 2551)
Get free counter at Cgi2yoU.com