ผบร.ชป.๓ ประชุมการบริหารจัดการน้ำในเขต สชป.๓
(Update ๒๑-๑๑-๒๕๕๕)
 

                วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายกรรณชิง ขาวสอาด ผบร.ชป.๓ เป็นประธานการประชุม/หารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในเขต สชป.๓ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักชลประทานที่ ๓ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งปัจจุบันในเขื่อนขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำต้นทุนไม่มากนัก บางช่วงจึงมีการระบายน้ำเท่าที่จำเป็น จึงมีผลกระทบกับราษฎรที่มีกิจกรรมในแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนอยู่พอสมควร ทั้งนี้มีผู้ส่วนรับผิดชอบเข้าร่วมประชุมกันอย่างพอเพียง


 


 

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์แห่งนี้
( เริ่มตั้งแต่ 23 กันยายน 2551)
Get free counter at Cgi2yoU.com