ผส.ชป.๓ ประชุมวางแผนการรับน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่าน
(Update ๓๐-๑๐-๒๕๕๕)
 

              วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ นายอาจิตต์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๔ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๓ เป็นประธานการประชุมวางแผนการรับน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่าน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทาน ในเขตความรับผิดชอบของ สชป.๓และ สชป.๔ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักชลประทานที่ ๓ เนื่องจากพื้นที่เพราะปลูกบริเวณลุ่มน้ำยมในเขตความรับผิดชอบของ สำนักชลประทานที่ ๓ (จ.พิษณุโลก , พิจิตร , นครสวรรค์) และสำนักชลประทานที่ ๔ (จ.สุโขทัย) ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ประกอบกับปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อสิริกิติ์มีปริมาณน้ำต้นทุนไม่มากนัก อาจทำให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่เพาะปลูกบริเวณดังกล่าวในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๕/๕๖


 


 

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไชต์แห่งนี้
( เริ่มตั้งแต่ 23 กันยายน 2551)
Get free counter at Cgi2yoU.com