ประชาสัมพันธ์ สำนักชลประทานที่ 3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 0-5533-3001 ต่อ 200
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งต่างๆ สำนักชลประทานที่ 3

อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์  โครงการจัดสรรน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน


“
อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์”  โครงการจัดสรรน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน
ชาวบ้าน 2 อำเภอ ได้ประโยชน์กักเก็บน้ำใช้ฤดูแล้ง

       จากสภาวะปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่  อำเภอแม่เปิน  และอำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  นับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากมาเป็นระยะเวลาหลายๆ สิบปี  โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง  ระหว่างเดือนมกราคม  จนถึงเดือนพฤษภาคม  ของทุกปี  จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวนาในพื้นที่อำเภอแม่เปินและอำเภอลาดยาวเป็นอย่างยิ่ง

          จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2520  จังหวัดนครสวรรค์  ได้ทำเรื่องร้องขอให้กรมชลประทานเข้ามาดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ดังกล่าว  เพราะในช่วงเวลานั้น  ฝนได้ทิ้งช่วงเป็นเวลานานกว่าทุกๆ ปี  ทำให้ต้นข้าวของชาวนาได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก  ส่งผลให้ไม่สามารถทำมาหากินได้  จนต้องอพยพครอบครัวไปหากินยังถิ่นอื่น  ซึ่งต่อมาทางกรมชลประทานได้เข้ามาสำรวจพื้นที่  และทำการพิจารณาจนได้  ข้อสรุปเห็นควรที่จะให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง  เนื่องจากในเขตพื้นที่บริเวณอำเภอแม่เปินมีลำน้ำคลองโพธิ์ไหลผ่านประกอบกับสภาพภูมิประเทศ  มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ  เพื่อให้มีปริมาณน้ำพอเพียงที่จะนำมาช่วยเหลือราษฎรได้ในช่วงฤดูแล้ง

          ต่อมาในปี พ.ศ. 2529  กรมชลประทาน  ได้ให้หน่วยงานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นเข้ามาช่วยศึกษาถึงความเหมาะสม  และได้ลงความเห็นว่าอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่จะก่อสร้างแห่งนี้  มีความเหมาะสมและมีประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอย่างยิ่ง เพราะราษฎรจะได้รับผลประโยชน์ไม่ใช่มีเพียงเฉพาะราษฎรใน 18 หมู่บ้าน 6 ตำบลของพื้นที่อำเภอแม่เปิน  และอำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  เพียงเท่านั้น  แต่ยังรวมไปถึง 5 หมู่บ้าน 1 ตำบล  ในอำเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานีอีกด้วย  ซึ่งเมื่อทางองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นได้ลงความเห็น  ดังนั้นกรมประทาน  จึงได้ทำการว่าจ้างบริษัทไทยคอน ซันแตนส์  เอ็นจีเนียริ่ง  จำกัด  มาทำการออกแบบ  พร้อมทั้งได้เริ่มเปิดโครงการขึ้น  โดยใช้ชื่อ  “โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์”  และเริ่มดำเนินการสำรวจปักหลักเขต  จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่  31  มีนาคม  2540  จึงได้ดำเนินการต่อทางด้านการจัดซื้อที่ดินที่บริเวณอ่างเก็บน้ำทั้งหมด  และได้ว่าจ้าง  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เทพมงคล สุโขทัย 2531  ให้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2551  ด้วยงบในการก่อสร้างทั้งหมด  359,000,000บาท  โดยการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในวันที่ 13 มิถุนายน 2554  รวมระยะเวลาก่อสร้าง 1,020 วัน

          สำหรับขนาดพื้นที่โครงการ และแบบลักษณะของอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์นั้น  นายธนู  โพธิ์เอี้ยง  ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 2  สำนักชลประทานที่  3  กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังจากนำคณะนายอำเภอลาดยาว  นายอำเภอชุมตาบง  นายอำเภอแม่เปิน  และนายอำเภอสว่างอารมณ์  ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจโครงการว่า  พื้นที่ของโครงการทั้งหมดมีประมาณ  11,750  ไร่  ส่วนแบบลักษณะของอ่าง  จะมีความจุที่ระดับเก็บกัก  ประมาณ 67.53  ล้าน.ลบ.ม.  ความจุที่ระดับน้ำสูงสุด  101.00  ล้าน.ลบ.ม.  พื้นที่ผิวน้ำของอ่างที่ระดับเก็บกัก  ประมาณ  9,100  ไร่

          ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างฯ  เผยต่อว่า  ในส่วนของหัวงานและอาคารประกอบ  โดยทำนบดิน  มีความสูง 18.75 ม.  ยาว 2,688 ม.  สันทำดินกว้าง 8.00 ม.  ยาวประมาณ 108.00 ม.  ระบายน้ำสูงสุด  21.15  ลบ.ม./วินาที  สำหรับการก่อสร้างตลอดระยะเวลา 7 เดือนเศษที่ผ่านมา  มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปแล้วถึง 17% ซึ่งถือว่าเร็วกว่ากำหนดที่คาดไว้ 5%  และเมื่ออ่างเก็บน้ำแห่งนี้ถูกสร้างเสร็จ  จะทำให้มีประชาชนในพื้นที่ได้รับน้ำใช้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตรกรรมอย่างเต็มที่  ถึง 76,000 ไร่  ในช่วงฤดูฝน และช่วงฤดูแล้ง 21,000 ไร่โดยพื้นที่ที่ได้รับน้ำ  ได้แก่ที่ อ.ลาดยาว ต.ห้วยน้ำหอม 8 หมู่บ้าน 22,600 ไร่ ต.มาบแก 3 หมู่บ้าน 10,500 ไร่ ต.วังเมือง 1 หมู่บ้าน 1,630 ไร่ ต.ชุมตาบง 2 หมู่บ้าน 11,910 ไร่ ต.ปากสวรรค์ 3 หมู่บ้าน 14,190 ไร่ และที่ อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี ต.ไผ่เขียว 5 หมู่บ้าน 14,370 ไร่ นอกจากนี้ทางกรมชลประทาน  ยังจะดำเนินการทำระบบส่งน้ำลงในลำห้วยเดิม  เพื่อสนับสนุนโครงการชลประทานขนาดเล็กที่อยู่ทางด้านท้ายน้ำ อีก 7 โครงการ พื้นที่ 31,000 ไร่  ด้วย  นายธนู  กล่าวอย่างภูมิใจ

          สำหรับอ่างเก็บน้ำ  โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์  ในอนาคต นอกจากจะเป็นแหล่งที่เก็บน้ำจืดเพื่อช่วยปัญหาการขาดแคลนน้ำ และบรรเทาอุทกภัยแล้ว  ยังจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา  ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ใน จ.นครสวรรค์  ซึ่งจะทำให้ประชาชนในพื้นที่  มีแนวทางหลากหลายในการประกอบอาชีพมากขึ้น  สามารถเพิ่มรายได้  มีความอยู่ดีกินดี  รวมทั้งสามารถลดการอพยพละทิ้งถิ่นฐานไปหากินยังถิ่นอื่นได้อีกด้วย

สำนักชลประทานที่ 3  204  หมู่  8  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000
ออกแบบพัฒนาโดย : ประชาสัมพันธ์ สชป.3