ข่าว สำนักชลประทานที่ 3
REGIONAL IRRIGATION OFFICE 3 NEWS
ประชาสัมพันธ์ สำนักชลประทานที่ 3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 0-5526-1575 ต่อ 200
 
 รธส.เป็นประธานทอดกฐินวัดคลองตางาว

         
นายธีรวัฒน์  ตั้งพานิชย์ เป็นประธานถวายองค์กฐิน

         เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2549 สำนักชลประทานที่ 3 ได้จัดทอดกฐินประจำปี 2549 ซึ่งในปีนี้ได้ไปถวายกฐิน ณ วัดคลองตางาว ต.โพทะเล
อ.โพทะเล จ.พิจิตร โดยมีนายธีรวัฒน์ ตั้งพานิชย์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานถวายกฐิน พร้อมด้วย นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3 นายมงคล วิเชียรชิต ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 4 หัวหน้าส่วน โครงการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

         
นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่ และหัวหน้าส่วน โครงการ ร่วมถวายผ้ากฐิน

     ในวันดังกล่าว ได้ตั้งองค์กฐินที่วัดเวลา 10.00 น. ถวายเพลพระเวลา 11.00 น และร่วมรับประทานอาหารเวลา 12.00 น. หลังจากนั้นเวลา 13.00 น. ได้ร่วมกันถวายองค์กฐิน โดยสามารถร่วมรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาตามโครงการต่างๆ ได้กว่า 700,000 บาท

           
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมงาน