ข่าว สำนักชลประทานที่ 3
REGIONAL IRRIGATION OFFICE 3 NEWS
ประชาสัมพันธ์ สำนักชลประทานที่ 3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 0-5526-1575 ต่อ 200
 
 สำนักชลฯ3 และ 4 ร่วมบูรณาการบริหารน้ำฤดูแล้ง

           เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 ณ.ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 3 สำนักชลประทานที่ 3 ซึ่งนำโดย นายชนะไชย วัฒนา ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.3 และ นายทวี สว่างศรี ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.4 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเรื่องการบริหารน้ำฤดูแล้ง ในพื้นที่รอยต่อระหว่าง สชป.3 และ สชป.4 ได้แก่ จ.พิษณุโลก สุโขทัย และพิจิตร ผ่านคลองชักน้ำต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว มีน้ำเพื่อการเพาะปลูกอย่างเพียงพอตามความเหมาะสม
          คลองชักน้ำสายหลักที่ส่งให้พื้นที่การเกษตรในฤดูแล้งนี้ ได้แก่

          1. คลองชักน้ำคลองเมม จ.พิษณุโลก ชักน้ำจากแม่น้ำน่านสู่แม่น้ำยม ช่วยพื้นที่การเกษตรของ อ.พรหมพิราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
          2. คลองชักน้ำโครงการท่อทองแดง จ.กำแพงเพชร ชักน้ำจากแม่น้ำปิงส่งแม่น้ำยม ช่วยพื้นที่การเกษตร อ.คีรีมาส อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
          3. คลองชักน้ำโครงการวังบัว จ.กำแพงเพชร ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ในโครงการฯ และเสริมน้ำให้ อ.สามง่าม อ.โพธิประทับช้าง จ.พิจิตร
          4. คลองชักน้ำโครงการวังยาง จ.กำแพงเพชร ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ในโครงการฯ และเสริมน้ำให้ อ.โพทะเล อ.บึงนาราง จ.พิจิตร

         
ผบร.ชป.3 และ4 พร้อมเจ้าหน้าร่วมประชุมหารือ

          ซึ่งจากการร่วมหารือ ปัญหาหลักในการบริหารน้ำครั้งนี้ คือ มีพื้นที่ทำการเกษตรเพิ่มขึ้นทำให้มีปัญหาในการแจกจ่ายน้ำ จึงเห็นควรต้องมีการเสริมน้ำจากคลองธรรมชาติและบ่อน้ำบาดาล การปรับแผนการปลูกพืชในพื้นที่ต่างๆ ให้เหมาะสมกับปริมาณ และที่สำคัญคือ ต้องเร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกร โดยจะจัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารน้ำครั้งนี้อย่างบูรณาการและยั่งยืน และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากที่สุด