ข่าว สำนักชลประทานที่ 3
REGIONAL IRRIGATION OFFICE 3 NEWS
ประชาสัมพันธ์ สำนักชลประทานที่ 3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 0-5526-1575 ต่อ 200
 
 ปลัดฯเกษตร ตรวจพื้นที่พิจิตร

         
นายบรรพต  หงษ์ทอง  ตรวจพื้นที่นำถวาย

        นายธีรวัฒน์ ตั้งพานิชย์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และนายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3 ได้ร่วมเดินทางมาพร้อมคณะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายบรรพต หงษ์ทอง เพื่อตรวจพื้นที่ดินของคุณหญิงจรัสศรี จินดาสงวน ที่ได้นำถวายมูลนิธิชัยพัฒนา ณ. อ.บางมูลนา จ.พิจิตร และพิจารณาแนวทางพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าว โดยมีนายพิชัย รัตนานคร ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายไพศาล พันพึ่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร  นายวิศาล วสุนธาราพร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา