ประชาสัมพันธ์ สำนักชลประทานที่ 3 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร 0-5533-3001 ต่อ 200
 

สชป.3จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553

               เมื่อวัน อังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2552  สำนักชลประทานที่ 3 ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2553 โดยมีกิจกรรมที่เจ้าหน้าที่จากส่วน/โครงการต่างๆในสังกัดและผู้บริหารได้ร่วมกิจกรรม  ได้แก่

               เวลา 05.00 น.         พร้อมกันบริเวณหน้าที่ทำการสำนักชลประทานที่ 3
               เวลา 06.30 น.         ร่วมรับประทานอาหารเช้า
               เวลา 07.30 น.         พร้อมกันห้องประชุมสำนัก (โครงการก่อสร้าง 1)  สนทนา  ร่วมสรุปถอดบทเรียน  และกิจกรรมอื่น
               เวลา  10.00 น.        กิจกรรมเชื่อมสามัคคี - แข่งขันกีฬา
               เวลา  12.00 น.        รับประทานอาหารร่วมกัน  (อาหารกลางวัน)
               เวลา  13.30 น.        กีฬามหาสนุก
               เวลา  18.00 น.        กิจกรรมสังสรรค์  และรับประทานอาหารร่วมกัน
               เวลา  21.30 น.        ร่วมขับร้องเพลงและจุดพลุ  เฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่

               โดยในงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงกลางคืน  ท่านผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 3  นายสมพงษ์  บ่างตระกูล  ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้ร่วมทำกิจกรรมในช่วงกลางวัน  จับรางวัลและมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี  ส่งท้ายด้วยกล่าวคำอวยพรให้เจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงาน  เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่  2553  ที่จะมาถึงพร้อมทั้งได้ร่วมขับร้องเพลง  สวัสดีปีใหม่  พร้อมกับจุดพลุ   ดอกไม้ไฟ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่  สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

                กิจกรรมในครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อเน้นจุดประสงค์หลักของเรื่องการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  การสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ  รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีร่วมกันในการทำงาน โดยได้มีการสรุปบทเรียนแฝงอยู่ในกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการความรู้ของ สชป.3  เข้าอยู่ในกิจกรรมแต่ละประเภทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมชลประทาน ที่ได้วางแผนไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป

สำนักชลประทานที่ 3  204  หมู่  8  ต.ท่าทอง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000
ออกแบบพัฒนาโดย : ประชาสัมพันธ์ สชป.3