โครงการส่งน้ำฯท่าบัว
พิธีบวงสรวงพระยาโคตรตะบอง
โครงการส่งน้ำฯท่าบัว
กิจกรรมปลูกต้นไม้รอบคูเมือง
พระยาโคตรตะบอง