ระบบ Login
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ 1

              วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายโสภิญญา เกิดสกุล ผผง.ชป. 3 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ องค์ความรู้ที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนรายละเอียดการจัดทำคู่มือ "การกำจัดจุดอ่อนในการทำประมาณการงานชลประทาน" ก่อนทำการเผยแพร่ต่อไป