ระบบ Login
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว : สำนักงานชลประทานที่ 3 ร่วมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการก่อสร้างประตูระบายน้ำ

              วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี สมชัย แตงไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 เป็นประธานการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ณ ห้องประชุมเตชะเสน 1 สำนักงานชลประทานที่ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ โดยมี Mr. Tan Chee Meng. Regional business director – water utility (Asia pacific region). เป็นผู้บรรยาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จากบริษัทกรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการก่อสร้างประตูระบายน้ำ และเครื่องสูบน้ำ