ระบบ Login
สือการเรียนรู้
เรื่อง ลงวันที่
เรื่อง ลงวันที่
กิจกรรมรวบรวมการถ่ายโอนความรู้ ในที่ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2559 2016-08-16
ถอดความรู้ การบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวร ตอนที่ 1/2559 2016-08-19
ถอดความรู้ การบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวร ตอนที่ 2/2559 2016-08-22
นักเรียนโรงเรียนปาริมา เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำ สชป 3 2016-09-27
ขอนำความรู้จากผู้มีประสบการณ์ ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะครูและนักเรียนที่เข้ามาเยี่ยมขม สชป.3 2016-09-23
ถอดความรู้ การบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวร ตอนที่ 3/2559 2016-08-23
ถอดความรู้ การบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวร ตอนที่ 4/2559 2016-08-24
ถ่ายทอดความรู้จากผู้เกษียณส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 3 2016-10-04