สาระสนเทศ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


 ป้ายโฆษณา
 
 

สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 2,057
  • Yesterday: 3,590
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 603
  • 2010: 16,199
  • 2011: 15,576
  • 2012: 31,205
  • 2013: 22,670
  • 2014: 15,801
  • 2015: 26,775
  • 2016: 69,439
  • 2017: 449,648
  • 2018: 524,523
  • 2019: 852,229
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:153
  • Daily: 3,681
  • Monthly: 111,978
  • Yearly: 1,343,721
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง
 แผนที่โครงการ

 


 


เลขที่ 8 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 0-5661-4957โทรสาร 0-5661-4956 e-mail: dongst@mail.rid.go


การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษาของโครงการ ได้แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ
      1.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ดงเศรษฐี)
         มีพื้นที่ชลประทาน 64,000 ไร่ ที่ตั้งหัวงาน เลขที่ 8 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังพิจิตร โทรศัพท์ 0-5661-1373
      2.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (พนมยอ)
         มีพื้นที่ชลประทาน 71,000 ไร่ ที่ตั้งหัวงาน ตำบลสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0-5661-5018
      3.ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ดงป่าคำ)
         มีพื้นที่ชลประทาน 51,000 ไร่ ที่ตั้งหัวงาน ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมือง จำหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0-5669-7349

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-08-16 (8648 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]