สาระสนเทศ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


 ป้ายโฆษณา
 
 

สถิติ
Recent Hits:
  • Today: 3,238
  • Yesterday: 3,896
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 603
  • 2010: 16,199
  • 2011: 15,576
  • 2012: 31,205
  • 2013: 22,670
  • 2014: 15,801
  • 2015: 26,775
  • 2016: 69,439
  • 2017: 449,648
  • 2018: 524,523
  • 2019: 842,908
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:159
  • Daily: 3,821
  • Monthly: 116,219
  • Yearly: 1,394,613
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง
 ประวัติโครงการ


 


            โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐีเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างชลประทานพิษณุโลก หรือโครงการพัฒนาเกษตรชลประทานพิษณุโลก ซึ่งดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำระบบระบายน้ำพร้อมทั้งยังดำเนิน การก่อสร้างระบบส่งน้ำในแปลงนาหรืองานพัฒนาในระดับแปลงนาด้วย
            สำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2522 โดยก่อสร้างระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารชลประทาน แล้วเสร็จในปี 2525
            ส่วนงานด้านพัฒนาในระดับแปลงนา (งานจัดรูปที่ดิน) นั้นเริ่มดำเนินการในปี 2526 แล้วเสร็จในปี 2528

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-04-01 (2840 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]