สำนักงานชลประทานที่ 3 ยินดีรับระบบรับฟังความติดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรับฟังความติดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินงานของสำนักงานชลประทานที่ 3 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรุณาแจ้งข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง ไม่เป็นการกลั่นแกล้งและละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น


นายเทพพงษ์ ตรีเนตร
ผส.ชป.3