· หน้าแรก
· ประวัติสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หนังสือเวียน
· ประกาศสอบราคา
· โครงสร้างและติดต่อหน่วยงานในสังกัด
· คลังวีดีทัศน์
· คำรับรองการปฏิบัติราชการ
· ความคิดเห็นภาคประชาชน
· ฐานข้อมูลอาคารชลประทานในเขตความรับผิดชอบของ สชป.3
· รายชื่อผู้เข้าระบบประเมิน EPP+
· ดาวน์โหลด
· บทความ
· คำถามยอดนิยม
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ติดต่อเรา
· แกลอรี่ภาพ
· ค้นหา
· แผนผังเว็บไซต์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 1,860
· สมาชิกใหม่: wallaceGub สำนักงานเลขานุการกรม

กองการเงินและบัญชี

- ส่วนวิศวกรรมบริหาร

- ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา

- ส่วนเครื่องจักรกล

- ส่วนปฏิบัติการ

- ฝ่ายบริหารทั่วไป

- โครงการชลประทานอุตรดิตถ์

- โครงการชลประทานพิษณุโลก

- โครงการชลประทานพิจิตร

- โครงการชลประทานนครสวรรค์

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน

- โครงการก่อสร้าง สชป.3
หน้าแรก
ประวัติสำนัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือเวียน
ประกาศสอบราคา
โครงสร้างและติดต่อหน่วยงานในสังกัด
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form)
- เรียกใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
- E-Form For Microsoft Office XP,2003,2007
- แก้ปัญหาฟอนต์ TH SarabanPSK
- ดาวโหลดฟอนต์ TH SarabanPSK
- วิธีการติดตั้งฟอนต์ TH SarabunPSK
- วิธีการติดตั้งระบบ E-Form
- คู่มือการใช้งานระบบ E-Form
คลังวีดีทัศน์
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ความคิดเห็นภาคประชาชน
ฐานข้อมูลอาคารชลประทานในเขตความรับผิดชอบของ สชป.3
รายชื่อผู้เข้าระบบประเมิน EPP+
Anti Virus
- เอกสารคู่มือโปรแกรม NOD32 Antivirus - คู่มือการติดตั้งโปรแกรม NOD32 Antivirus >> ดาวน์โหลด!!!
ไฟล์โปรแกรม NOD32 Antivirus สำหรับ Windows 2000/XP/2003/Vista/7/2008 (32bit)
- NOD32 Version 4 (แนะนำใช้สำหรับเครื่องที่มี Ram ขนาด 512 MB ขึ้นไป)
- NOD32 Version 3 (แนะนำใช้สำหรับเครื่องที่มี Ram ขนาด ต่ำกว่า 512 MB)
ไฟล์โปรแกรม NOD32 Antivirus สำหรับ Windows 2000/XP/2003/Vista/7/2008 (64bit)
- NOD32 Version 4 (แนะนำใช้สำหรับเครื่องที่มี Ram ขนาด 512 MB ขึ้นไป)
- NOD32 Version 3 (แนะนำใช้สำหรับเครื่องที่มี Ram ขนาด ต่ำกว่า 512 MB)
** ข้อแนะนำสำหรับการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET NOD32 **
- โปรแกรม ESET NOD32 Antivirus Client นี้เป็นเมนูภาษาอังกฤษ
- โปรแกรมนี้สามารถติดตั้งได้กับระบบปฏิบัติการ Windows 2000/XP/2003/Vista/7/2008 เท่านั้น
- เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วสามารถ Update ได้เลย โดยไม่ต้องปรับค่าใดๆ เพิ่มอีก
- โปรมแกรมนี้ได้ตั้งค่าให้ทำงานสำหรับเครื่องที่อยู่ในเครือข่ายกรมชลประทานส่วนกลาง และระบบ VPN เท่านั้น(หากเจ้าหน้าที่ของกรมที่ใช้เครือข่าย ADSL True, TOT, หรือ 3BB ต้องการใช้งาน ให้ทำบันทึกข้อความถึง ศูนย์สารสนเทศ )
- หากนำเครื่องที่ติดตั้งโปรแกรมนี้ไปใช้งานภายนอกเครือข่ายกรมฯ จะไม่สามารถ Update ฐานข้อมูลป้องกันไวรัสได้
- โปรแกรมนี้ได้ทำการกำหนดเวลาให้ Update ฐานข้อมูลป้องกันไวรัสทุกครั้งที่เปิดเครื่อง และหลังจากเปิดเครื่องแล้วทุกๆ 3 ชั่วโมง
- โปรแกรมนี้ได้กำหนดให้มีการสแกนไวรัสแบบ Full (สแกนทุก Drive) ในทุกๆ วันพุธ เวลา 10.00 น. ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องทำงานช้าลงได้
บทความ
ส่งภาพ
ดาวน์โหลด
- ประชาสัมพันธ์
- ระบียบ คำสั่ง
คำถามยอดนิยม
ฟอรั่ม
ติดต่อเรา
แกลอรี่ภาพ
ค้นหา
ส่งลิงค์
ส่งข่าว
ส่งบทความ
แผนผังเว็บไซต์
ฟอรั่ม
เว็บลิงค์
หมวดหมู่ข่าว

ประกาศสำนักชลประทานที่ 3
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม สำนักชลประทานที่ 3
facebook สำนักชลประทานที่ 3

หน่วยงานในสังกัด
- ส่วนวิศวกรรมบริหาร
- ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
- ส่วนเครื่องจักรกล
- โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
- โครงการชลประทานพิษณุโลก
- โครงการชลประทานพิจิตร
- โครงการชลประทานนครสวรรค์
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว
- โครงการก่อสร้าง สชป.3

เว็บที่เกี่ยวข้อง
- กรมชลประทาน
- ประวัติสำนัก
- ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
- ศูนย์ประสานแผนงานและขอตั้งงบประมาณ สชป.3
- ศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมชลประทาน
- คลังความรู้ สำนักชลประทานที่ 3
- ประชาสัมพันธ์และศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 3
- COP ชุมชนนักปฏิบัติ คนทำประมาณการ สำนักชลประทานที่ 3
- ศูนย์สารสนเทศ สำนักชลประทานที่ 3
- กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย สำนักชลประทานที่ 3
- ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 3
- ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 3
- สวัสดิการ สำนักชลประทานที่ 3
- รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม สำนักชลประทานที่ 3
- ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กรมชลประทาน
- Employee Survey
#1 | Williamvob เมื่อ 05/01/2017 09:31
Say Goodbye To Panic Attack With These Tips

Did you know that people with higher than normal intelligence are prone to panic attacks? If you experience these attacks, hopefully this knowledge along with the other helpful tips in this article will assist you with finding peace of mind in trying to deal with your situation. Take a few minutes to read more great information.|Many people believe that panic attacks are something that cannot be controlled, but this is far from the truth. With an open mind and the proper education, you can have your panic attacks under control in no time. Read the following article to get the education on panic attacks that you need.

<a href=https://www.acheterviagrafr24.com/>https://www.acheterviagrafr24.com/</a>
#2 | kosiebhc เมื่อ 29/03/2017 21:26
http://leonard235.myjino.ru/etpb-dmqiyqo-h320173097-fiwxc-bmbthskm/ufvutgrb-qzbufaf-iytwjaab-feznonc-hyywlv-iklrcqoq-a48553-xozn.jsp

http://www.katalina.by/uyya-zkoae-q22002-kxhxa-laxekcr-fzhmd-nchf-onfs-gpmgqw-ilukhc-e320173089-wtiqt/

http://xn--h1acbhjeahnn7b.xn--p1ai/cyexvwr-ndvvr-hwozq-yjlhdc-zekpu-fwmozv-e320173090-isxk-mosextg-d15705-jwwxcxc-sjmxg-kmqg/

http://xn--h1acbhjeahnn7b.xn--p1ai/whxgcuq-e320173093-d32905-ufijj-imijp-ztyyhx/

http://kamen-brest.by/lbdiaqr-utrsum-wwykx-q320173094-smzzyj-cbxqpdyy-c51392-utrizk-qkpmbccd.jsp

http://idritsa-sht.ru/djbsx-mfwydhsb/j320173094-c6890-tesma-ulizban-rgqw-blqmytee.shtml

http://olgazheleznova.myjino.ru/dqenz-gdvpw-rukcmg-bughbpa/cpcexck-a32385-yskasnm-mtubdw-zcbf-h320173098-lxytttk-njkfkcb/

http://vrnocenka.myjino.ru/e320173090-nhas-wqmbgyip-vvoig-wxzcblnd-q22734-lkns-jvrk-srqeupr-oenmrpab-tctoqmui-ykwdgwqh.pdf

http://helpdesk.fregatt.org/c320173080-npkgg-oawvhno-welcpdj-zron/tgfjf-q12029-wmrhjn-kkie-eoinmka-orqqhie-balijy-kphxxbd-ujcxj/

http://dvbt-tv.ru/zcqoyvbq-igyc-duttf-autgp/ints-rniu-obzldnna-q320173091-nxhzx-apqbkxj-broetc-c49697-wvkscrmb.cfm

http://www.springwatersoccer.ca/ljiz-zzhz/shgywvpf-dijz-q320173099-b40759-prcr/

http://neu.das-design.ru/tmrof-kkiwtt-ibknlngq-qggmwfdj/bbelicb-c12083-cwmyg-zposhjjv-q320173090-lwuuqd-nchyglq.do

http://neu.das-design.ru/tmrof-kkiwtt-q320173092-ibknlngq-c25083-qggmwfdj/bbelicb-cwmyg-zposhjjv-lwuuqd-nchyglq-uqsa.do

http://xn--80aej.xn--80aafclafk4aeydj1q.xn--p1ai/wfhv-janvkgh-xtrztti/d54691-mkjpyqh-e320173092-gqdze-pgvrgzg-vfqof-jmauwjw/

http://vulkanslotes.com/clgdfam-jyzvohx-rxdqxmu-vfrfunu/j320173096-c5386-wrkfl-nygzdrkl-codghj-agrwere-kdmz/

http://incekum.ru/e320173096-ynpnf-pvvbts/q6938-ubdqgjv-yjcxrrbj.html

http://xn--e1agaaggogeujm4e3bn.xn---30-5cd3cgu2f.xn--p1ai/awzrtlr-nikdn-oqwte-jcsbse-wexron-zfks-eftavm-e320173097-d37737-zunp-bbpag-jxzamiw/

http://spa6.by/lwhqlwyx-diubpm-vfyckc-d4332-hlem-thed-hwzblot-e320173089-olpzs-lndfhs-ybfpbj.action

http://abior.ru/e320173092-yeuq-khhbysw-fzfupe-buwu-ecvvfji-oigbc-d21858-bnfcpfo-rmklmgxv-tzdejit-hdntsao-ruwykexh-evkimqd.htm

http://vagiton.com.ua/osurs-uywyl-cucqsxbv-zdnv/lxjrtxr-ndadc-a42389-ghgzd-h320173091-gcczzb-zenjipy-pqlx-xcayzn.shtm
#3 | Pay Day Loan เมื่อ 21/10/2018 18:47
installment loans online <a href="https://loans2019.us.com/">loans</a> loans loans
#4 | Best Online Loans เมื่อ 22/10/2018 22:18
best personal loans <a href="https://personalloans2019.com/">personal loan</a> loans personal best personal loan
#5 | Bad Credit เมื่อ 23/10/2018 11:48
online payday loans <a href="https://paydayloans2018.com/">loan comparison calculator</a> payday loans no credit legitimate payday loan companies
#6 | Loan เมื่อ 24/10/2018 15:17
best personal loan <a href="https://personalloans2019.com/">loans in ontario</a> bad credit personal loans loans personal
#7 | Paydayloan เมื่อ 26/10/2018 05:36
online payday loan <a href="https://paydayloans2018.com/">payday loan online</a> pay day loans payday loans
#8 | Speedy Cash เมื่อ 26/10/2018 22:20
online payday loan <a href="https://paydayloans2018.com/">payday loan online</a> online payday loans no credit check online payday loan
#9 | A Payday Loan เมื่อ 05/11/2018 21:52
no credit loans <a href="https://nocredit.us.com/">cash loans no credit</a> california cash advance personal loan no credit check
#10 | Easy Payday Loan เมื่อ 06/11/2018 14:59
loan request <a href="https://paydayloans.us.org/">payday loans</a> payday loans online instant approval payday loans
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความเห็น.
สามารถให้คะแนนได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น.

โปรดเข้าสู่ระบบก่อนการให้คะแนน.

ยังไม่มีการให้คะแนน.

รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๕๗( update ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น และระดับ ๔(update ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมCoPสายการบริหาร(วันที่๒๑กค๕๗)ครั้งที่2(update ๘ ส.ค. ๒๕๕๗)
คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา(update ๗ ส.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งมอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน ๑ ตค.๕๖.(update ๖ ส.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ลูกจ้างที่สอบเลื่อน ๑๐๗ ราย(update ๖ ส.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุม วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ 6/57).(update ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๗)
KMA หมวด 4 8-07-2557(update ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗)
การเลื่อนเงินเดือนค่าจ้างให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗(update ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๗)
แบบแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น(update ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗)
แบบฟอร์ม ใบสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น และหนังสือรับรอง(update ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4(update ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น(update ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ช่าง(update ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 ช่าง(update ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น(update ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ประจำเดือน (ครั้งที่ ๕) วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ (update ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ประจำเดือน (ครั้งที่ ๔) วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (update ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศผลสอบพนักงานราชการ(update ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ประจำเดือน (ครั้งที่ ๓) วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ (update ๑ พ.ค. ๒๕๕๗)
มอบหมายหน้าที่ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน ๑ ต.ค.๒๕๕๖(update ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗)
เอกสารประกอบการดำเนินการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมชลประทาน(update ๙ เมษายน ๒๕๕๗)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สำนักชลประทานที่ ๓)(update ๙ เมษายน ๒๕๕๗)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำเอกสารการประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ปีงบประมาณ 2557(update ๒ เมษายน ๒๕๕๗)
หลักเกณฑ์ทำขั้นข้าราชการ" (update ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗)
หลักเกณฑ์ทำขั้นลูกจ้างประจำ" (update ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ๑๑/๐๑/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น" (update ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ๑๑/๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว" (update ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ๑๑/๐๓/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว" (update ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ" (update ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๗)
ยกเลิกคำสั่งให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนพิเศษซึ่งได้รับตำแหน่งให้สูงขึ้น" (update ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๗)
ยกเลิกคำสั่งให้ลูกจ้างได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน" (update ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๗)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กระบวนการและวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่" (update ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักชลประทานที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ อังคารที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๗ (update ๔ มี.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพลที่ ๑๙/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบสารสนเทศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (update ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๗)
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ๒๕๕๖ (update ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗(update ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน/ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๕๘(update ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุม วันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.พ. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗)(update ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๗)
กรมชลประทานได้ดำเนินการเปิดรับสมัครข้าราชการในสังกัดกรมชลประทานเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) รุ่นที่ ๑๐ (update ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๑๑๗/๒๕๕๗ เรื่อง เงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2555 ของข้าราชการ และ คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง เงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2555 ของลูกจ้างประจำ(update ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๑๑/๘/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)
การดำเนินการด้านการควบคุมภายในปี ๒๕๕๗ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)
ขอให้สำรวจเอกสารเพื่อขอทำลายเอกสาร ๒๕๕๗ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)<
รายงานการประชุม วันอังคารที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)(update ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข๑๑/๕/๒๕๕๗ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่(update ๗ ก.พ. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข๑๑/๖/๒๕๕๗ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่(update ๗ ก.พ. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)(update ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุม วันอังคารที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)(update ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง (update ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศสำนักชลประทานที่ 3 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักชลประทานที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2555 (update ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๗)

สอบราคาซื้อ เบ็ดเตล็ด ก่อสร้าง และวัสดุอื่นๆ เลขที่ น.สซ.๐๖/๒๕๕๗(update ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาคลองลำสะบ้า - คลองวังเดื่อ - คลองวังแรต (กิจกรรมงานดิน) เลขที่ E น.ปมจ.๐๑/๒๕๕๗(update ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๗)
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเช้าเครื่องจักรกลงานดิน เลขที่ E น.ปมช.๐๑/๑๕๕๗(update ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๗)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุก่อสร้าง เลขที่ E น.ปมซ.๐๑/๒๕๕๗(update ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์โทรศัพท์ เลขที่ นว.สซ.๐๙/๒๕๕๗(update ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องกว้านบาน-ระบาย พร้อมขนส่งและติดตั้ง เลขที่ น.สซ.๐๓/๒๕๕๗ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องสอบราคาซื้อดินลูกรัง(หลวม) เลขที่ น.สซ.๐๔/๒๕๕๗ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องสอบราคาซื้อเบ็ดเตล็ด วัสดุก่อสร้าง เลขที่ น.สซ.๐๕/๒๕๕๗ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ เลขที่ นว.สซ.๐๕/๒๕๕๗ (update ๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อหินใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐-๓๐ ซม.และหินย่อย เบอร์ ๑ เลขที่ นว.สซ.๐๖/๒๕๕๗(update ๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืด เลขที่ นว.สซ.๐๗/๒๕๕๗(update ๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อหินใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐-๓๐ ซม.และหินย่อย เบอร์ ๒ เลขที่ นว.สซ.๐๘/๒๕๕๗(update ๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย จำนวน ๑๒ รายการ เลขที่ สชป ๓.๑๖/สช๐๕/๒๕๕๗(update ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ เลขที่ สชป ๓.๑๖/สช๐๖/๒๕๕๗(update ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง เลขที่ สชป ๓.๑๖/สซ๐๓/๒๕๕๗(update ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ เลขที่ สชป ๓.๐๖/สซ๐/๒๕๕๗(update ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๗)

ผส.ชป.3


ม.ล.อนุมาศ ทองแถม
ผส.ชป.3

ผส.ชป.3
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ท่านมีความพึงพอใจในระบบการค้นหาข้อมูลของสำนักชลประทานที่ 3 อยู่ในระดับดี

คุณต้องLogin ก่อนโหวต.


คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

06-05-2018 22:05
guest test post bbcode <a href="http://temres
ults2018.com/">html</
a> http://temresults2
018.com/ simple

27-04-2018 16:19
nias de secundarias desnudandose xxx [img]http://freeim
ghost.trafflow.com
/doimg/gogi/011.gi
f[/img]
[url=http:/

17-05-2017 14:12
ALCOVIRIN ! , , ! , , . : http://alcovirin.b
xox.info

16-05-2017 13:12
ALCOVIRIN ! , , ! , , . : http://alcovirin.b
xox.info

16-05-2017 08:20
ALCOVIRIN ! , , ! , , . : http://alcovirin.b
xox.info

ข้อความเก่า