· หน้าแรก
· ประวัติสำนัก
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· หนังสือเวียน
· ประกาศสอบราคา
· โครงสร้างและติดต่อหน่วยงานในสังกัด
· คลังวีดีทัศน์
· คำรับรองการปฏิบัติราชการ
· ความคิดเห็นภาคประชาชน
· ฐานข้อมูลอาคารชลประทานในเขตความรับผิดชอบของ สชป.3
· รายชื่อผู้เข้าระบบประเมิน EPP+
· ดาวน์โหลด
· บทความ
· คำถามยอดนิยม
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ติดต่อเรา
· แกลอรี่ภาพ
· ค้นหา
· แผนผังเว็บไซต์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 1,860
· สมาชิกใหม่: wallaceGub สำนักงานเลขานุการกรม

กองการเงินและบัญชี

- ส่วนวิศวกรรมบริหาร

- ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา

- ส่วนเครื่องจักรกล

- ส่วนปฏิบัติการ

- ฝ่ายบริหารทั่วไป

- โครงการชลประทานอุตรดิตถ์

- โครงการชลประทานพิษณุโลก

- โครงการชลประทานพิจิตร

- โครงการชลประทานนครสวรรค์

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว

- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน

- โครงการก่อสร้าง สชป.3
Bug

หมวดหมู่: Bug
จำนวนข่าว: 0
· ยังไม่มีข่าวในหมวดนี้
ดาวน์โหลด

หมวดหมู่: ดาวน์โหลด
จำนวนข่าว: 0
· ยังไม่มีข่าวในหมวดนี้
เกมส์

หมวดหมู่: เกมส์
จำนวนข่าว: 0
· ยังไม่มีข่าวในหมวดนี้
กราฟฟิค

หมวดหมู่: กราฟฟิค
จำนวนข่าว: 0
· ยังไม่มีข่าวในหมวดนี้
ฮาร์ดแวร์

หมวดหมู่: ฮาร์ดแวร์
จำนวนข่าว: 0
· ยังไม่มีข่าวในหมวดนี้
วารสาร

หมวดหมู่: วารสาร
จำนวนข่าว: 0
· ยังไม่มีข่าวในหมวดนี้
สมาชิก

หมวดหมู่: สมาชิก
จำนวนข่าว: 0
· ยังไม่มีข่าวในหมวดนี้
Mods

หมวดหมู่: Mods
จำนวนข่าว: 0
· ยังไม่มีข่าวในหมวดนี้
ภาพยนตร์

หมวดหมู่: ภาพยนตร์
จำนวนข่าว: 0
· ยังไม่มีข่าวในหมวดนี้
เครือข่าย

หมวดหมู่: เครือข่าย
จำนวนข่าว: 0
· ยังไม่มีข่าวในหมวดนี้
ข่าวสาร

หมวดหมู่: ข่าวสาร
จำนวนข่าว: 562
· การฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ สชป.4 (วันสุดท้าย)
· ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KM ARR 2014
· ประชุมศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 2/2557
· ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
· ประชุมการพิจารณากลั่นกรองผลงานของข้าราชการ
· การฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ สชป.4
· บรรยากาศการสอบเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
· ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการ
· โครงการศึกษาดูงานในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 14
· ประมวลภาพ Km Day 2014 สชป.3
PHP-Fusion

หมวดหมู่: PHP-Fusion
จำนวนข่าว: 0
· ยังไม่มีข่าวในหมวดนี้
ความปลอดภัย

หมวดหมู่: ความปลอดภัย
จำนวนข่าว: 0
· ยังไม่มีข่าวในหมวดนี้
ซอร์ฟแวร์

หมวดหมู่: ซอร์ฟแวร์
จำนวนข่าว: 0
· ยังไม่มีข่าวในหมวดนี้
ธีม

หมวดหมู่: ธีม
จำนวนข่าว: 0
· ยังไม่มีข่าวในหมวดนี้
วินโดวส์

หมวดหมู่: วินโดวส์
จำนวนข่าว: 0
· ยังไม่มีข่าวในหมวดนี้
ข่าวที่ไม่มีหมวด
จำนวนข่าว: 15
· ประชุมแผนปฏิบัติการแก้ไขพัฒนาสิ่งแวดล้อมฯเขื่อนแควน้อย ปี2557
· ฝึกอบรม โครงการศึกษาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอัตโนมัติฯ วันที่ 3
· ประชุมเพื่อปรับแผนงาน MTEF (ครั้งที่ 3)
· การแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน ประจำปี 2556
· ว่าที่ร้อยตรีสมชัย แตงไทย ผวศ.ชป.3 สักการะศาลพระพรหม ประจำสำนักชลประทานที่ 3
· ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะสำนักงาน ก.พ. เข้าศึกษาดูงานด้านโครงสร้างอัตรากำลังและการดำเนินงานตามภารกิจของกรมชลประทาน
· เชิญชมนิทรรศการ "ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์"
· รายงานสรุปสถานการณ์น้ำประจำวัน
· ผู้ว่าฯพิษณุโลก เผยปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
· กรมชลประทาน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานทางวิชาการร่วมไทย-มาเลเซีย

รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ครั้งที่ ๗ วันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๕๗( update ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น และระดับ ๔(update ๒๐ ส.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมCoPสายการบริหาร(วันที่๒๑กค๕๗)ครั้งที่2(update ๘ ส.ค. ๒๕๕๗)
คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้ใต้บังคับบัญชา(update ๗ ส.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งมอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน ๑ ตค.๕๖.(update ๖ ส.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ลูกจ้างที่สอบเลื่อน ๑๐๗ ราย(update ๖ ส.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุม วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ 6/57).(update ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๗)
KMA หมวด 4 8-07-2557(update ๒๘ ก.ค. ๒๕๕๗)
การเลื่อนเงินเดือนค่าจ้างให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗(update ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๗)
แบบแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประกอบการพิจารณาปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น(update ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗)
แบบฟอร์ม ใบสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น และหนังสือรับรอง(update ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4(update ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น(update ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ช่าง(update ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 ช่าง(update ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น(update ๑๖ ก.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ประจำเดือน (ครั้งที่ ๕) วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ (update ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ประจำเดือน (ครั้งที่ ๔) วันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (update ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศผลสอบพนักงานราชการ(update ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ ๓ ประจำเดือน (ครั้งที่ ๓) วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ (update ๑ พ.ค. ๒๕๕๗)
มอบหมายหน้าที่ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติงาน ๑ ต.ค.๒๕๕๖(update ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗)
เอกสารประกอบการดำเนินการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมชลประทาน(update ๙ เมษายน ๒๕๕๗)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สำนักชลประทานที่ ๓)(update ๙ เมษายน ๒๕๕๗)
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำเอกสารการประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ปีงบประมาณ 2557(update ๒ เมษายน ๒๕๕๗)
หลักเกณฑ์ทำขั้นข้าราชการ" (update ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗)
หลักเกณฑ์ทำขั้นลูกจ้างประจำ" (update ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ๑๑/๐๑/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น" (update ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ๑๑/๐๒/๒๕๕๗ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว" (update ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ๑๑/๐๓/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว" (update ๒๗ มี.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ" (update ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๗)
ยกเลิกคำสั่งให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนพิเศษซึ่งได้รับตำแหน่งให้สูงขึ้น" (update ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๗)
ยกเลิกคำสั่งให้ลูกจ้างได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน" (update ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๗)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กระบวนการและวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่" (update ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักชลประทานที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ อังคารที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๗ (update ๔ มี.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพลที่ ๑๙/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบสารสนเทศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล (update ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๗)
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ๒๕๕๖ (update ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
แผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ และแผนปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗(update ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน/ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี ๒๕๕๘(update ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุม วันพฤหัสบดีที่ ๖ ก.พ. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗)(update ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๗)
กรมชลประทานได้ดำเนินการเปิดรับสมัครข้าราชการในสังกัดกรมชลประทานเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HIPPS) รุ่นที่ ๑๐ (update ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๑๑๗/๒๕๕๗ เรื่อง เงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2555 ของข้าราชการ และ คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง เงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2555 ของลูกจ้างประจำ(update ๑๒ ก.พ. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๑๑/๘/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)
การดำเนินการด้านการควบคุมภายในปี ๒๕๕๗ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)
ขอให้สำรวจเอกสารเพื่อขอทำลายเอกสาร ๒๕๕๗ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)<
รายงานการประชุม วันอังคารที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)(update ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข๑๑/๕/๒๕๕๗ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่(update ๗ ก.พ. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข๑๑/๖/๒๕๕๗ เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่(update ๗ ก.พ. ๒๕๕๗)
คำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)(update ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๗)
รายงานการประชุม วันอังคารที่ ๗ ม.ค. ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑)(update ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๗)
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง (update ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศสำนักชลประทานที่ 3 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักชลประทานที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2555 (update ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๗)

สอบราคาซื้อ เบ็ดเตล็ด ก่อสร้าง และวัสดุอื่นๆ เลขที่ น.สซ.๐๖/๒๕๕๗(update ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๗)
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาคลองลำสะบ้า - คลองวังเดื่อ - คลองวังแรต (กิจกรรมงานดิน) เลขที่ E น.ปมจ.๐๑/๒๕๕๗(update ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๗)
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเช้าเครื่องจักรกลงานดิน เลขที่ E น.ปมช.๐๑/๑๕๕๗(update ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๗)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อวัสดุก่อสร้าง เลขที่ E น.ปมซ.๐๑/๒๕๕๗(update ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์โทรศัพท์ เลขที่ นว.สซ.๐๙/๒๕๕๗(update ๑๓ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องกว้านบาน-ระบาย พร้อมขนส่งและติดตั้ง เลขที่ น.สซ.๐๓/๒๕๕๗ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องสอบราคาซื้อดินลูกรัง(หลวม) เลขที่ น.สซ.๐๔/๒๕๕๗ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องสอบราคาซื้อเบ็ดเตล็ด วัสดุก่อสร้าง เลขที่ น.สซ.๐๕/๒๕๕๗ (update ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ เลขที่ นว.สซ.๐๕/๒๕๕๗ (update ๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อหินใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐-๓๐ ซม.และหินย่อย เบอร์ ๑ เลขที่ นว.สซ.๐๖/๒๕๕๗(update ๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืด เลขที่ นว.สซ.๐๗/๒๕๕๗(update ๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อหินใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐-๓๐ ซม.และหินย่อย เบอร์ ๒ เลขที่ นว.สซ.๐๘/๒๕๕๗(update ๖ ก.พ. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย จำนวน ๑๒ รายการ เลขที่ สชป ๓.๑๖/สช๐๕/๒๕๕๗(update ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ เลขที่ สชป ๓.๑๖/สช๐๖/๒๕๕๗(update ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง เลขที่ สชป ๓.๑๖/สซ๐๓/๒๕๕๗(update ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๗)
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ เลขที่ สชป ๓.๐๖/สซ๐/๒๕๕๗(update ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๗)

ผส.ชป.3


ม.ล.อนุมาศ ทองแถม
ผส.ชป.3

ผส.ชป.3
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ท่านมีความพึงพอใจในระบบการค้นหาข้อมูลของสำนักชลประทานที่ 3 อยู่ในระดับดี

คุณต้องLogin ก่อนโหวต.


คุณต้องLogin ก่อนฝากข้อความ.

06-05-2018 22:05
guest test post bbcode <a href="http://temres
ults2018.com/">html</
a> http://temresults2
018.com/ simple

27-04-2018 16:19
nias de secundarias desnudandose xxx [img]http://freeim
ghost.trafflow.com
/doimg/gogi/011.gi
f[/img]
[url=http:/

17-05-2017 14:12
ALCOVIRIN ! , , ! , , . : http://alcovirin.b
xox.info

16-05-2017 13:12
ALCOVIRIN ! , , ! , , . : http://alcovirin.b
xox.info

16-05-2017 08:20
ALCOVIRIN ! , , ! , , . : http://alcovirin.b
xox.info

ข้อความเก่า