.
 
เรื่อง : ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรำลึกถึง ร.9
สถานที่ : บริเวณประตูระบายน้ำบางนราตอนบน อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 05.52 นาที
จัดทำโดย : PR สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 11-07-60
 
เรื่อง : วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115 ปี
สถานที่ : บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 08.48 นาที
จัดทำโดย : PR สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 11-07-60
 
   
เรื่อง : Phone in รายการวิทยุ 94.75 MH (ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน)
สถานที่ : บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 15.24 นาที
จัดทำโดย : PR สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 11-07-60
เรื่อง : ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน
สถานที่ : บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 08.09 นาที (วันที่ 25 พ.ค.60)
จัดทำโดย : PR สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 11-07-60
 
   
เรื่อง : ร้อยรวมใจสู่ชายแดนใต้ ตอน รายอกีตอ
สถานที่ : -
วิทยากร : -
ความยาว : 25.01 นาที
จัดทำโดย : บราฮิม ซูละ
อัพวันที่ 31-11-59
 
เรื่อง : บารมีพ่อหลวง
สถานที่ : -
วิทยากร : -
ความยาว : 20.17 นาที
จัดทำโดย : EMPOLI
อัพวันที่ 26-10-59
 
   
เรื่อง : โครงการชลประทานมูโน๊ะ น้ำพระทัยสู่ปวงชน
สถานที่ : -
วิทยากร : -
ความยาว : 10.50 นาที
จัดทำโดย : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 31-05-59
 
เรื่อง : น้ำพระทัยสู่โรงเรียน ตชด.
สถานที่ : -
วิทยากร : -
ความยาว : 4.4 นาที
จัดทำโดย : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 18-04-59
 
   
เรื่อง : เมล็ดพันธุ์จากน้ำพระทัย
สถานที่ : -
วิทยากร : -
ความยาว : 3.52 นาที
จัดทำโดย : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 21-03-59
 
เรื่อง : น้ำคือชีวิต
สถานที่ : -
วิทยากร : -
ความยาว : 3.42 นาที
จัดทำโดย : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 21-03-59
 
   
เรื่อง : ฝายสร้างชีวิต
สถานที่ : ฝายบ้านซันซีโห่ ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา
วิทยากร : -
ความยาว : 6.34 นาที
จัดทำโดย : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 28-01-58
 
เรื่อง : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช เย็นศิระเพราะพระบริบาล
สถานที่ : ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วิทยากร : -
ความยาว : 6.34 นาที
จัดทำโดย : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 21-12-58
 
   
เรื่อง : พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน
สถานที่ : สำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 4.46 นาที
จัดทำโดย : Naratip Neeranartrungsan
อัพวันที่ 16-12-58
 
เรื่อง : ประวัติกรมชลประทาน
สถานที่ : สำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ (ผคป.นราธิวาส)
ความยาว : 12.34 นาที
จัดทำโดย : Mr.Amat O
อัพวันที่ 16-12-58
 
   
เรื่อง : การสาธิตการใช้เครื่อง River Cat M9
สถานที่ : ประตูระบายน้ำบางนราตอนบน ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : คุณมานพ (เจ้าหน้าที่อุทกวิทยา)
ความยาว : 51.09 นาที
จัดทำโดย : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 16-12-58
 
เรื่อง : สรุปการบริหารจัดการน้ำช่วยอุทกภัยปี 2557
สถานที่ : อาคารประชุมสันติวารี สำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 48.18 นาที
จัดทำโดย : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 17
อัพวันที่ 16-12-58
 
   
เรื่อง : ถอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ
สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก
วิทยากร : -
ความยาว : 36.05 นาที
จัดทำโดย : Mr.Amat O
อัพวันที่ 15-12-58
 
เรื่อง : การก่อสร้างประตูระบายน้ำบางนราตอนบน
สถานที่ : ต.กะลุวอหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
วิทยากร : -
ความยาว : 1.05.57 ชั่วโมง
จัดทำโดย : Mr.Amat O
อัพวันที่ 15-12-58
 
   
เรื่อง : ระบบประปา
สถานที่ : -
วิทยากร : ว่าที ร.ต.ชาญยุทธ ยูงมณีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มออกแบบ ส่วนวิศวกรรมบริหาร
ความยาว : 55.47 นาที
จัดทำโดย : Mr.Amat O
อัพวันที่ 15-12-58
 
เรื่อง : ระบบระบายน้ำ
สถานที่ : -
วิทยากร : นายสมพร ประไพ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ปัตตานี
ความยาว : 17.24 นาที
จัดทำโดย : Mr.Amat O
อัพวันที่ 15-12-58
 
   
เรื่อง : ความรู้เกี่ยวกับการชลประทานเบื้องต้นและวัฏจักรของน้ำ
สถานที่ : -
วิทยากร : นายพีรพัฒน์ วรธรรม หัวหน้าฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหา เรื่องน้ำี
ความยาว : 1.11.36 ชั่วโมง
จัดทำโดย : Mr.Amat O
อัพวันที่ 15-12-58
 
เรื่อง : เรื่องเล่าจากประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ : ห้องประชุมสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมค
วิทยากร : -
ความยาว : 1.11.36 ชั่วโมง
จัดทำโดย : Mr.Amat O
อัพวันที่ 15-12-58
 
   
เรื่อง : เรื่องเล่าจากประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ : ห้องประชุมสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมค
วิทยากร : นายสมคิด สวา่งรัตน์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตาน
ความยาว : 45.36 นาที
จัดทำโดย : Mr.Amat O
อัพวันที่ 15-12-58
 
เรื่อง : เรื่องเล่าจากประสบการณ์ทำงาน
สถานที่ : ห้องประชุมสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมค
วิทยากร : นายสุรินทร์ มานะชำนิ หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง 2 โครงการก่อสร้าง
ความยาว : 34.27 นาที
จัดทำโดย : Mr.Amat O
อัพวันที่ 15-12-58
 
   
สำนักงานชลประทานที่ 17 กรมชลประทาน จังหวัดนราธิวาส
3 / 1 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร 0 7354 2316 - 9 โทรสาร 0 7354 2320
ผู้ดูแลเว็บไซต์ E - mail : news-rid17@hotmail.com, inforid17@gmail.com