. .
นายอุดม ทิพย์เดโช
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17
 
 
  สถิติผู้เยี่ยมชม
 
  ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 61
.
 
เตือนภัยน้ำท่วม รายงานสถานการณ์น้ำ ระดับน้ำทะเล พยากรณ์อากาศ
เตือนภัยแล้ง เตือนภัยน้ำท่วม รายงานสถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำฝน พยากรณ์อากาศ
ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร
แผนที่แสดงจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร
 
.
 

เรื่อง : เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำ ปีแนมูดอ
วันที่ : 5 มีนาคม 2561
สถานที่ : อ่างเก็บน้ำปีแนมูด ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อน จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 07-03-61

เรื่อง : เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร นิทรรศการ
วันที่ : 5 มีนาคม 2560
สถานที่ : งานควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิกุลทอง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 07-03-61

 
.
 

เรื่อง : รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ และร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี
วันที่ : 9 สิงหาคม 2561
สถานที่ :
ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 09-08-61

เรื่อง : การเสวนา "การบริหารจัดทรัพยากรน้ำในระดับ พื้นที่ภาคใต้" ครั้งที่ 4
วันที่ : 8 สิงหาคม 2561
สถานที่ :
ห้องตะกั่วปา โรงแรมหรรษา จ.สงขลา
อัพวันที่ : 09-08-61

เรื่อง : ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม สถานการณ์น้ำ
วันที่ : 6 สิงหาคม 2561
สถานที่ :
ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 08-08-61

เรื่อง : ประชุมคณะอำนวยการบริหารจัดทรัพยากรน้ำ
วันที่ : 6 สิงหาคม 2561
สถานที่ :
ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 08-08-61

เรื่อง : โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ งานสหกรณ์
วันที่ : 18 กรกฎาคม 2561
สถานที่ : อาคารประชุมอเนกประสงค์ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 08-08-61

เรื่อง : โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ งานสหกรณ์
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2561
สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 08-08-61

 
.
 
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จากระบบ GFMIS | 07-08-61
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 จากระบบ GFMIS | 06-07-61
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จากระบบ GFMIS | 08-06-61
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2561 จากระบบ GFMIS | 18-05-61
เผยแพร่สื่อเพลงและวีดีทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้และปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน | 11-04-61
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561 จากระบบ GFMIS | 10-04-61
เอกสารโครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน | 15-03-61
 
     

เรื่อง : สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการ น้ำพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ 1
วันที่ : 9 พฤษภาคม 2561
สถานที่ :
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 06-08-61

.

เรื่อง : ช่วยเหลือการขุดทรายปากคลองน้ำแบ่ง
วันที่ : 24 เมษายน 2561
สถานที่ :
ปากคลองน้ำแบ่ง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 06-08-61

.
 
 
 
 
.
 
  ประจำเดือน : มีนาคม
  ปีที่ : 8
  ฉบับที่ : 2
   
 
.
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (มี.ค.)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ก.พ.)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.)
 
.
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17