. .
นายอุดม ทิพย์เดโช
นายประสิทธิ์ ชรินานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 16
รักษาราชการแทน
วิสัยทัศน์
"กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"
by Google
ระบบสมุดโทรศัพท์
  สถิติผู้เยี่ยมชม
   
.
  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 55
ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร รายงานสถานการณ์น้ำ เตือนภัยน้ำท่วม ระดับน้ำทะเล พยากรณ์อากาศ
ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร รายงานสถานการณ์น้ำ
เตือนภัยน้ำท่วม
ปริมาณน้ำฝน
พยากรณ์อากาศ
.
.

เรื่อง : รับเสด็จฯ นิทรรศการงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 42
วันที่ : 19 กันยายน 2560
สถานที่ : สวน ร.5 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 02-10-60

เรื่อง : เปิดพิธีการจัดงานชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 18
วันที่ : 24 สิงหาคม 2560
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 25-08-60

.

เรื่อง : ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานใน เขตพื้นที่โครงการฯ
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ :
เขตพื้นที่โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 17-11-60

เรื่อง : ประชุมหารือเตรียมความพร้อมต้อนรับ คณะรัฐมนตรี
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ :
ห้องประชุมสชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 17-11-60

เรื่อง : ตรวจสอบปัญหาน้ำรั่วซึมบริเวณโครงการ กาเยาะมาติ
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ :
บริเวณโครงการท่อระบายน้ำกาเยาะมาติ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 15-11-60

เรื่อง : ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ :
เขตพื้นต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา
อัพวันที่ : 15-11-60

.

เรื่อง : ประชุมทีมงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 3/2560
วันที่ : 27 เมษายน 2559
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 27-04-60

เรื่อง : แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการส่งเสริมเกษตรแบบ แปลงใหญ่และเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ : 26 ธันวาคม 2559
สถานที่ : ศูนย์เรียนรู้ฯ (บ้านคุณผิน) ต.ตังหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 30-12-59

.
.
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 จากระบบ GFMIS | 21-11-60
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560 จากระบบ GFMIS | 16-10-60
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 จากระบบ GFMIS | 10-08-60
แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (รถบรรทุก)  | 06-09-60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  | 06-09-60
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 จากระบบ GFMIS | 09-08-60
 
.
โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ประตูระบายน้ำบางนรา
ความสุขของแผ่นดิน
ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรำลึกถึง ร.9
ประจำเดือน
กรกฎาคม - สิงหาคม
ปีที่ 6 ฉบับที่ : 4
.
 
.
. . . .
ปี 6 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.) ปี 6 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.) ปี 6 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- ก.พ.) ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.)
.
.
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17
เว็บไซต์การจัดการความรู้