. .
นายอุดม ทิพย์เดโช
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17
 
 
  สถิติผู้เยี่ยมชม
 
  ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 61
.
 
เตือนภัยน้ำท่วม รายงานสถานการณ์น้ำ ระดับน้ำทะเล พยากรณ์อากาศ
เตือนภัยแล้ง เตือนภัยน้ำท่วม รายงานสถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำฝน พยากรณ์อากาศ
ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร
แผนที่แสดงจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร
 
.
 

เรื่อง : องคมนตรีและคณะร่วมประชุมติดตาม การดำเนินงาน
วันที่ : 13 กันยายน 2561
สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดยะลา

อัพวันที่ : 19-09-61

เรื่อง : องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาบางนรา
วันที่ : 12 กันยายน 2561
สถานที่ : สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 19-09-61

 
.
 

เรื่อง : เชิญชวน ร่วมชมนิทรรศการในงานของดีเมือง นรา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 43
วันที่ : 20 กันยายน 2561
สถานที่ :
สวน ร.5 อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 20-09-61

เรื่อง : ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความ พร้อมรับองคมนตรี
วันที่ : 3 กันยายน 2561
สถานที่ :
เขตพื้นที่ จังหวัดปัตตานี
อัพวันที่ : 04-09-61

เรื่อง : ประชุมพิจารณาแนวทางการปรับปรุง โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
วันที่ : 31 สิงหาคม 2561
สถานที่ :
ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4 อาคาร 99 ปี กรมชลประทาน สามเสน กทม.
อัพวันที่ : 04-09-61

เรื่อง : ประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความ พร้อมรับองคมนตรีและคณะ
วันที่ : 27 สิงหาคม 2561
สถานที่ :
ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 17 ต.กะลุวเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 28-08-61

เรื่อง : โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ งานสหกรณ์
วันที่ : 18 กรกฎาคม 2561
สถานที่ : อาคารประชุมอเนกประสงค์ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 08-08-61

เรื่อง : โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ งานสหกรณ์
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2561
สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 08-08-61

 
.
 
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 จากระบบ GFMIS | 11-09-61
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 จากระบบ GFMIS | 07-08-61
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 จากระบบ GFMIS | 06-07-61
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จากระบบ GFMIS | 08-06-61
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2561 จากระบบ GFMIS | 18-05-61
เผยแพร่สื่อเพลงและวีดีทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้และปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน | 11-04-61
 
     

เรื่อง : สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการ น้ำพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ 1
วันที่ : 9 พฤษภาคม 2561
สถานที่ :
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 06-08-61

.

เรื่อง : ช่วยเหลือการขุดทรายปากคลองน้ำแบ่ง
วันที่ : 24 เมษายน 2561
สถานที่ :
ปากคลองน้ำแบ่ง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 06-08-61

.
 
 
 
 
.
 
  ประจำเดือน : มีนาคม
  ปีที่ : 8
  ฉบับที่ : 2
   
 
.
ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 (ส.ค.)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ก.พ.)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.)
 
.
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17