. .
นายอุดม ทิพย์เดโช
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17
 
  สถิติผู้เยี่ยมชม
 
  ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 61
.
 
เตือนภัยน้ำท่วม รายงานสถานการณ์น้ำ ระดับน้ำทะเล พยากรณ์อากาศ
เตือนภัยน้ำท่วม รายงานสถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำฝน เตือนภัยแล้ง พยากรณ์อากาศ
ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร
แผนที่แสดงจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร
 
.
 

เรื่อง : รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ : 15 ตุลาคม 2561
สถานที่ : ร.ร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ 4 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี

อัพวันที่ : 17-01-62

เรื่อง : องคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินงาน
วันที่ : 10 ตุลาคม 2561
สถานที่ : เขตพื้นที่ อ.กาบัง อ.ยะหา จ.ยะลา

อัพวันที่ : 16-10-61

 
.
 

เรื่อง : ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม สถานการณ์น้ำ
วันที่ : 7 มกราคม 2562
สถานที่ : เขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ปัตตานี

อัพวันที่ : 08-01-62

เรื่อง : ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและร่วมลงพื้นที่ เยี่ยมราษฎร
วันที่ : 5 มกราคม 2562
สถานที่ : เขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ปัตตานี

อัพวันที่ : 07-01-62

เรื่อง : ประชุม SWOC ลูก SWOC หลานสำนักงาน ชลประทานที่ 17
วันที่ : 4 มกราคม 2562
สถานที่ : ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 04-01-62

เรื่อง : ตรวจติดตามการจัดการและพร่องระบายน้ำ รับมือพายุ โซนร้อน "ปาบึก"
วันที่ : 3 มกราคม 2562
สถานที่ : เขตพื้นที่ อ.ตากใบ อ.บาเจาะ อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 04-01-62

เรื่อง : ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ : อาคารประชุมอเนกประสงค์ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 04-12-61

เรื่อง : โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ งานสหกรณ์
วันที่ : 18 กรกฎาคม 2561
สถานที่ : อาคารประชุมอเนกประสงค์ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 08-08-61

 
.
 
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561 จากระบบ GFMIS | 11-01-62
ประกาศจังหวัดนราธิวาส ประกาศเขตการใช้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอเมือง อำเภอยี่งอ อำเภอรือเสาะ อำเภอและอำเภอบาเจาะ | 07-01-62
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 จากระบบ GFMIS | 11-12-61
เอกสารประกอบ เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562 | 30-11-61
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 จากระบบ GFMIS | 13-11-61
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561 จากระบบ GFMIS | 09-10-61
คู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ระยะที่ 2  | 08-10-61
 
     

เรื่อง : ประวัติโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา บางนรา
วันที่ :
สถานที่ :
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 14-11-61

.

เรื่อง : สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการ น้ำพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ 1
วันที่ : 9 พฤษภาคม 2561
สถานที่ :
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 06-08-61

.
 
 
 
.
 
  ประจำเดือน : เมษายน
  ปีที่ : 8
  ฉบับที่ : 3
   
 
.
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (มี.ค.)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 (ส.ค.)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ก.พ.)
 
.
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17