. .
นายอุดม ทิพย์เดโช
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17
 
วิสัยทัศน์
"กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"
by Google
ระบบสมุดโทรศัพท์
 
  สถิติผู้เยี่ยมชม
   
  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 55
เตือนภัยน้ำท่วม รายงานสถานการณ์น้ำ ระดับน้ำทะเล พยากรณ์อากาศ
เตือนภัยแล้ง เตือนภัยน้ำท่วม รายงานสถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำฝน พยากรณ์อากาศ
ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร
แผนที่แสดงจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร
.
.

เรื่อง : เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำ ปีแนมูดอ
วันที่ : 5 มีนาคม 2561
สถานที่ : อ่างเก็บน้ำปีแนมูด ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อน จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 07-03-61

เรื่อง : เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร นิทรรศการ
วันที่ : 5 มีนาคม 2560
สถานที่ : งานควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิกุลทอง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 07-03-61

.

เรื่อง : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116 ปี
วันที่ : 13 มิถุนายน 2561
สถานที่ :
พื้นที่ อ.รือเสาะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 15-06-61

เรื่อง : องคมนตรีและคณะ ติดตามและดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ : 11 มิถุนายน 2561
สถานที่ :
พื้นที่ อ.รือเสาะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 12-06-61

เรื่อง : ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับองคมนตรีและคณะ
วันที่ : 10 มิถุนายน 2561
สถานที่ :
พื้นที่ อ.รือเสาะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 11-06-61

เรื่อง : ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับองคมนตรีและคณะ
วันที่ : 6 มิถุนายน 2561
สถานที่ :
บ้านเจ๊ะเก ต.บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 08-06-61

.

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการทำงานในระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ : 23-25 มกราคม 2561
สถานที่ : ห้องประชุมสันติวารี สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 29-01-61

เรื่อง : การพัฒนาสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิต ประจำวันและการชประทานเบื้องต้น
วันที่ : 25 มกราค 2561
สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 29-01-61

.
.
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 จากระบบ GFMIS | 08-06-61
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2561 จากระบบ GFMIS | 18-05-61
เผยแพร่สื่อเพลงและวีดีทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้และปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน | 11-04-61
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561 จากระบบ GFMIS | 10-04-61
เอกสารโครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน | 15-03-61
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 จากระบบ GFMIS | 08-03-61
 
.
kick off กิจกรรมภายใต้โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน
ร่วมโครงการรวมพลังจิตอาสา "เราทำความดีด้วยใจ"
ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือ แปลงนาปลายฤดู
โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประจำเดือน
            มีนาคม
ปีที่ 8 ฉบับที่ : 2
.
 
.
. . . .
ปี 8 ฉบับที่ 1 (ก.พ.) ปี 6 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ส.ค.) ปี 6 ฉบับที่ 3 (พ.ค.-มิ.ย.) ปี 6 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย.)
.
.
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17
เว็บไซต์การจัดการความรู้