. .
นายอุดม ทิพย์เดโช
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17
 
  สถิติผู้เยี่ยมชม
 
  ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. 61
 
เตือนภัยน้ำท่วม รายงานสถานการณ์น้ำ ระดับน้ำทะเล พยากรณ์อากาศ
เตือนภัยน้ำท่วม สถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำฝน เตือนภัยแล้ง พยากรณ์อากาศ
ศูนย์ประมวลฯ สชป.17 ระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร
แผนที่แสดงจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ SWOC RID17 ระดับน้ำ/ปริมาณน้ำ ระบบโทรมาตร
 
 

เรื่อง : รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ : 15 ตุลาคม 2561
สถานที่ : ร.ร.ตชด.พีระยานุเคราะห์ฯ 4 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี

อัพวันที่ : 17-01-62

เรื่อง : องคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินงาน
วันที่ : 10 ตุลาคม 2561
สถานที่ : เขตพื้นที่ อ.กาบัง อ.ยะหา จ.ยะลา

อัพวันที่ : 16-10-61

 
 

เรื่อง : ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม สถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 8/2562
วันที่ : 17 เมษายน 2562
สถานที่ : ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 19-04-62

เรื่อง : ร่วมกิจกรรม "ร่วมคืนความสุขสู่ชุมชนไปกับ เลขาธิการ ศอ.บต."
วันที่ : 9 เมษายน 2562
สถานที่ : เขตพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 18-04-62

เรื่อง : ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำสถานีสูบน้ำ ขนาดเล็กตอนมะรือโบ
วันที่ : 9 เมษายน 2562
สถานที่ : เขตพื้นที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 18-04-62

เรื่อง : ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดนราธิวาส เพื่อประกอบงานพระราชพิธี
วันที่ : 8-9 เมษายน 2562
สถานที่ : อุโบสถวัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 10-04-62

เรื่อง : ตรวจสอบความเรียบร้อยการซ่อมแซม บานประตูระบายน้ำ
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ : เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ปัตตานี จ.ยะลา

อัพวันที่ : 28-02-62

เรื่อง : ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และไฟป่า ประจำปี 2562
วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 28-02-62

เรื่อง : กิจกรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ มุ่งสู่ KM RIO 17 No.1
วันที่ : 7 มีนาคม 2562
สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ สชป.17 อ.เมือง จ.นราธิวาส

อัพวันที่ : 11-03-62

เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้
วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ : ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ปัตตานี อ.เมือง จ.ยะลา

อัพวันที่ : 27-02-62

 
 
การจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2562  | 11-03-62
ประกาศจังหวัดนราธิวาส ประกาศเขตการใช้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอเมือง อำเภอยี่งอ อำเภอรือเสาะ อำเภอและอำเภอบาเจาะ | 07-01-62
เอกสารประกอบ เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562 | 30-11-61
คู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ระยะที่ 2  | 08-10-61
 
     

เรื่อง : ประชุมเตรียมรับสถานการอุทกภัย
วันที่ :
สถานที่ :
สำนักงานชลประทานที่ 17 อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 14-11-61

.

เรื่อง : ประวัติโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา บางนรา
วันที่ :
สถานที่ :
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา อ.เมือง จ.นราธิวาส
อัพวันที่ : 14-11-61

.
 
 
.
 
  ประจำเดือน : เมษายน
  ปีที่ : 8
  ฉบับที่ : 3
   
 
.
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (มี.ค.)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 42 (ส.ค.)
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (ก.พ.)
 
.
© 2017-2018 Copyright power by : pr rid17